OD DUBNA JSOU SPUŠTĚNY NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY NAŠÍ ŠKOLY NA ADRESE: WWW.ZSKERHARTICE.CZ

Děkujeme všem za shovívavist během přípravy nových webových stránek.ZÁPIS DO


1. T
ŘÍDY


V ÚTERÝ 10. DUBNA 2018


V BUDOVĚ ŠKOLY


OD 14:00 DO 17:00

 

 


s sebou:

rodný list dítěte a občanské průkazy rodičů


Pokud budete pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře.
CO NÁS ČEKÁ


BŘEZEN


6.3.    VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

12.3.  – 16.3. – JARNÍ PRÁZDNINY

17. 3. – VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO KROUŽKU V BRNĚ

19.3.
– VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO KROUŽKU V PRAZE

23.3.
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ V PEČOVATELSKÉM DOMĚ

29.3. a 30.3. - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

POKRAČUJE KURZ PLAVÁNÍ - KAŽDÉ ÚTERÝ

Plavecký výcvik žáků je součástí osnov výuky TV

S sebou: plavky (chlapci nesmí mít místo plavek kraťasy), mýdlo, ručník, hřeben, igelitový sáček na mokré plavky, gumičku na vlasy, svačinu. Toto vše bude v igelitové tašce.


DRUŽINOVÝ KARNEVAL - FOTO

BUBENÍK - FOTO


CO JE ZA NÁMI

PROINEC1.12. – Škola vánočních skřítků – 1. a 3. ročník - FOTO

7.12. – 3D – mořský svět – 60,-

8.12. – Exkurze – Babiččino údolí – vánoční tradice - FOTO

15.12. – Vystoupení v pečovatelském domě sv. Kryštofa - FOTO

LISTOPAD16.11. - Ukaž svůj talent - foto zde


8.11 PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ - žáci 1. ročníku - foto zd

28.11. - Vánoční tvoření  - foto zde

V úterý 28.11. se konala již tradiční akce –„Vánoční tvoření“ Návštěvní si mohli vyrobit vánoční dekorace z nejrůznějších materiálů. Počínaje papírem, přes drátky, mašle a korálky až po dřevo. Samozřejmě nemohlo chybět zdobení perníčků a zpívání vánočních písní. V příjemné náladě se sešlo na 60 malých i velkých šikulů, kteří si odnesli nejen zajímavé výrobky, ale jak doufáme, také příjemnou předvánoční náladu.
ŘÍJEN


-16.10. - Planeta Země - 3.,4. a 5.ročník

- 18. 10. - Výlet do Polska - vybraní žáci  - foto zde

- 30.10. - Halloweenské učení - 1. a 3. ročník
- foto zde


ZÁŘÍ


- Hurá do školy - projekt pro žáky 1. ročníku. - foto zde

- Návštěva knihovny - program -"Etika" - foto zde

- Zahájení školního roku - foto zde

- Stavění domečků pro skřítky - 1. a 3 . ročník - foto zde
ROK 2016/17

ČERVEN


Lotrando a Zubejda a spaní ve škole

Ve čtvrtek 15. června nás navštívili loupežníci, ale nebojte se, ze školy se nic neztratilo. Právě naopak. Tito loupežníci vnesli do naší školy radost a zábavu. Slavný loupežník Lotrando, jeho učený synek, krásná princezna Zubejda i mocný sultán Solimán, to všechno jsou postavy ze známé pohádky, kterou si vybraly děti ze zájmových kroužků pro své závěrečné vystoupení. Tři měsíce pilně trénovaly, učily se texty, písničky a tance, aby výsledky svého snažení předvedly veřejnosti. V dopoledním představení potěšily veselou pohádkou seniory z pečovatelského domu a své kamarády z mateřské školy. Odpoledne se pak malí herci předvedli divákům z řad své rodiny.  Nadšení rodiče odměnili své ratolesti bouřlivým potleskem. Mnozí rodiče se při pohledu na odvážné výkony svých dětí neubránili slzám dojetí. Přejeme všem krásné léto a těšíme se společně na setkání v příštím roce. 

 

Mgr. Monika Ehrenbergerová

Fotografie - zde

Videozáznam - zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ochutnávkový koš - foto zde


Společné focení - foto zde


--------------------------------------------------------------------KVĚTEN


26.5. Školní výlet - FOTOVystoupení ke Dni matek

Žáci z hudebního, tanečního a dramatického kroužku nacvičili pro své maminky a babičky pásmo k oslavě jejich svátku. Celé představení v pondělí dne 15. května neslo název – „Reportáž ze světa zvířat“. Děti během hodinového odpoledního vystoupení informovaly o aktualitách z přírodní říše. Hlásily zprávy z kultury a společnosti, ze sportu i z počasí, samozřejmě nemohl chybět večerníček, ani příběh s poučením. Každou reportáž vtipně doplnily tancem či písní a na závěr za zvuků písně „Jsi moje máma“ rozdaly svým maminkám a babičkám barevná srdíčka s přáním. Maminky byly dojaté a v mnoha případech se neubránily slzám. Jsme rádi, že jsme mohli udělat maminkám radost, a zároveň slibujeme, že jim tu radost budeme dělat stále a ne jen jeden den v roce. 


foto z akce - zde

video - dodáme
napsali o nás


----------------------------------------------------------------------------------------------


Prohlídka legio vlaku - foto


----------------------------------------------------------------------------------------------JUBILEJNÍCH 10 LET PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

V letošním roce jsme oslavili 10. výročí mezinárodní spolupráce mezi naší školou a základní školou Starý Wališov z Polska. Proto se celá letošní návštěva žáků a učitelů z Polska nesla ve slavnostním duchu. Po příjezdu čekalo na návštěvníky pohoštění a děti ze zájmových kroužků si pro ně připravily kulturní představení. Po krátké přestávce následoval další program, tentokráte se zaměřením nejen na rozvoj spolupráce a komunikace mezi žáky, ale i na rozvoj jemné motoriky a prostorové představivosti. Děti pracovaly se stavebnicí GEOMAG a vytvářely nejrůznější stavby. Některé pracovaly podle vlastní fantazie, jiné se nechaly inspirovat známými budovami z celého světa. A tak jsme po ukončení práce mohli obdivovat mnoho domečků, hradů, či robotů, ale našla se také Petřínská rozhledna, nebo Eiffelova věž.

Po obědě a krátké přestávce na odpočinek se žáci ve čtyřčlenných smíšených skupinách vydali na stopovanou v okolí školy a plnili vědomostní i sportovní úkoly. Nemohl chybět ani „test“ z mezinárodních znalostí, jízda zručnosti na koloběžkách či poznávání státních symbolů. Protože návštěva z Polska s sebou přivezla i pěkné počasí, celý program se báječně vydařil a všichni si den plný zajímavých zážitků užili a budou na něj jistě dlouho vzpomínat.


foto z akce - zde------------------------------------------------------------------------------------------------


DUBEN


VYSTOUPENÍ V PEČOVATELSKÉM DOMĚ

Ve středu před Velikonocemi se děti z naší školy vypravily potěšit klienty pečovatelského domu sv. Kryštofa. Děti si připravily pásmo písní, tanců, vtipných scének a rozhovorů, které spojily do jednoho velkého celku „Reportáží ze světa zvířat.“ Po samotném vystoupení se děti k babičkám a dědečkům posadily a povídaly si s nimi nejen o tom, jak se vystoupení povedlo, ale i o zvycích, které se na Velikonoce dělají dnes, a na které si pamatuje starší generace. Jsme rádi, že naše návštěva klienty peč. domu potěšila a vždy se tam rádi vracíme.


fotografie zakce

člának na webu Charity


---------------------------------------------------------------BŘEZEN


ZDRAVÉ SVAČINKY

V letošním školním roce proběhla ve školní družině již podruhé akce „Zdravé svačinky pro děti z družinky“. Zatímco v loňském roce žáci pracovali podle vytištěných receptů, letos se řídili přímými pokyny paní učitelky, která jim sdělovala přesný postup práce. S nadšením a zájmem si připravili a ochutnali nejrůznější pomazánky, jednohubky, zeleninové chipsy s dipem, ovocné smoothie a koktejly, ovocný salát a také domácí pribináček. Chlapci i děvčata si vyzkoušeli přípravu zdravých pokrmů a ověřili si, že zdravé jídlo může dobře chutnat a zároveň lákavě vypadat. Všem se akce velmi líbila, a proto v příštím roce budeme akci pro velký úspěch opakovat.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


UČÍME SE ŽÍT SPOLU 


Ne každý má to štěstí, že se narodil zdravý, je mezi námi mnoho malých bojovníků, kteří vstoupili do života s nějakým hendikepem, ať už tělesným, nebo mentálním. Dívky z tanečního kroužku naší školy, se zapojily do akce „DĚTI DĚTEM“  a v měsíci březnu se vypravily do Prahy, kde svým vystoupením potěšily hendikepované děti i dospělé. Na pódiu se střídali účinkující z řad zdravých i znevýhodněných zpěváků a tanečníků. Každý se snažil, jak nejlépe uměl a všichni byli podpořeni bouřlivým potleskem. Během akce, jejíž součástí byla diskotéka s Maxim turbulenc a koncertem Michla Davida, padly veškeré bariéry a všechny děti se bavily společně.

            O týden později se malé tanečnice vypravily pro změnu do Brna, kde na veletrhu „PRO DÍTĚ“ svým vystoupením podpořily děti z dětských domovů a azylových domů. Odměnou za snahu bylo všem vystoupení Václava Upíra Krejčího, při kterém se bavili všichni bez rozdílu.

Vystoupení tanečního kroužku v Praze - foto

Karneval - družiny a kroužků - foto


--------------------------------------------------------------------


VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ  
                      

Tvoření dětí a rodičů před Velikonocemi je na naší škole už tradicí. I letos jsme si zpříjemnili příchod  jarních svátků a sešli se v úterý 28. března  k vyrábění. Příjemné odpoledne si se svými dětmi užili rodiče, prarodiče i sourozenci a navíc si odnesli mnoho vlastnoručně vyrobených velikonočních dekorací.


------------------------------------------------------------------


LEDEN


Bruslení - fotografie, video


----------------------------------------------------------------


PUTOVÁNÍ S KOUZELNÝM PARNÍKEM


Na závěr prvního pololetí pozvaly děti z tanečního, hudebního a dramatického kroužku rodiče do školy, aby jim předvedly, co se naučily. V úvodu přestavení „připluli“ všichni účinkující na kouzelném parníku rovnou na Haway, kde si po vylodění malí námořníci pořádně zatančili. Následně se představili naši herci v několika scénkách, jako první přišla na řadu klasická pohádka O Karkulce, následoval poučný rozhovor o tom, jak správně skloňovat slovo KOČKA. Veselé pohádkové i lidové písničky všem připomněly školní léta, stejně jako scénka ze školního prostředí inspirovaní klasickými českými filmy. Na závěr zatančily dívky nostalgický tanec na krásnou melodii písně - Ej lásko, lásko. Rozloučili jsme se rozvernou písní - Marnivá sestřenice. Všichni účinkující se velmi snažili a předvedli báječné výkony.


fotografie z akce
video z akce


-------------------------------------------------------------------------------------------------


TŘÍDNÍ KARNEVAL 2.a 3. ročníku

Ve čtvrtek 23.1. proběhl ve 2. a 3. ročníku „zvířecí karneval". Žáci si sami ve výtvarné a pracovní výchově vyrobili masky a pustili se do tance. Soutěžilo se nejen o nejpovedenější masku, ale také o nejlepší tanec, v navigaci i zručnosti a schopnosti spolupracovat. Ale hlavní bylo si pořádně zařádit a radovat se z pohybu. Všichni se báječně bavili a už se těší na další karneval.

fotografie z akce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROSINEC


Vystoupení v pečovatelském domě

Již tradičně jsme se s dětmi ze zájmových kroužků vypravili v předvánočním čase za klienty pečovatelského domu. Letos se malí herci proměnili v námořníky a v těchto mrazivých časech nás na chvíli přenesli do teplých krajin. Samozřejmě nemohla chybět ani tradiční pohádka, letos - O Červené Karkulce, kterou si nacvičily děti z dramatického kroužku, stejně jako scěnku "Ze školních lavic", která všem připomněla klasické české filmy. Ale protože se přeci jen blíží Vánoce přiletěli nakonec andílci, kteří, kromě líbezného zpěvu českých koled přinesli stařečkům i vlastnoručně vyrobená přáníčka.


fotografie z akce

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vánoční tradice - vzdělávací program z Oucmanic

V pátek 9.12. navštívila naši školu paní Petra z Ekocentra v Oucmanicích, aby si společně s dětmi přimomněla známé, ale i zapomenuté adventní a vánoční zvyky a tradice. Děti se dozvěděly, že dříve kromě sv. Mikuláše obcházeli po vesnicích i sv. Lucie, sv. Barboza, nebo sv. Ondřej. Vyzkoušely si krájení jablíčka, lití olova i pouštění ořechových lodiček. Na závěr si vyrobily drobné ozdoby z přírodních materiálů.


fotografie z akce


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pekelná maturita

Žáky 2. a 3.ročníku čekala v úterý 6.12. těžká zkouška. Na ty, kteří v předvečer Sv. Mikuláše obstáli před známou trojicí, čekala ve škole zkouška z „pekelných“ dovedností. Malí čertíci a čertice museli obstát v záludných disciplínách jako – přikládání pod kotel, nošení hříšníků do pekla, nebo hraní mariáše, ale nevyhnuli se ani klasickým předmětům, jako je počítání a zapisování hříchů. Všichni čertíci se velmi snažili, a proto se na jejich pekelných vysvědčeních vyjímaly téměř samé jedničky. Všichni si zaslouží pochvalu od třídní čertice za to, jak při hrách a soutěžích pěkně spolupracovali. J


fotogrfie z akce


--------------------------------------------------------------------


LISTOPAD

Křemílek a Vochomůrka

V úterý 15.11. se žáci naší školy vypravili do divadla v Ústí, kde zhlédli divadelní představení na motivy známého večerníčku. Zejména mladší žáci bez dechu sledovali kouzelný příběh plný písniček, tajemných bytostí a zázraků.


--------------------------------------------------------------------------------------------Filipíny - za obry a trpaslíky

Dne 7. 11.2016 jsme s žáky 4. a 5. třídy navštívili cestopisný dokument Filipíny   za obry a trpaslíky. Program byl uveden v Roškotově divadle (Ústí nad Orlicí) v rámci unikátního vzdělávacího projektu -  Planeta Země 3000. Projekt je zaměřen na poznávání naší planety.

Žáci si odnesli neopakovatelné zážitky plné silných emocí, inspirujících setkání.

 Vedle scenérií dynamické přírody, obrazů nespoutaných zvířat a tajuplných rituálů domorodých kultur se otvírá pochopení světa, ve kterém žijeme i poznání sebe sama.

 Shlédli jsme obry nekonečného oceánu, domorodé tradice, trpaslíky divoké džungle, tajemství dob dávno minulých, šťavnatou exotiku, krásy korálových zahrad.

Program byl doprovázen komentářem a citáty známých osobností.

„ Když něco chceš, celý Vesmír se spojí, abys toho dosáhl.“ Paulo Coelho


----------------------------------------------------------------------------------------------------


ŘÍJEN


HALLOWEENSKÁ ZÁHADA

V úterý 25.10. se žáci 2. a 3. třídy setkali s malou kouzelnicí Inasis, která byla veliká popleta a při výrobě kouzelného lektvaru způsobila výbuch. Aby vše napravili, měli za úkol upéct kouzelné koláče. Nejprve ale museli získat čtyři kouzelné suroviny a to nebylo vůbec snadné. Nejprve bojovali s matematickými netopýry. Pak odpovídali na záludné otázky moudrého jednorožce. V dračí sluji ochutnávali kouzelné lektvary a nakonec navštívili zakletou zahradu. Všechny úkoly zdárně splnili a kouzelné koláče se jim povedly na výbornou.


fotografie z akce
____________________________________________________________________


PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

 

V pátek 7.10. jsme se s dětmi 2. a 3. vypravily do knihovny v ÚO, kde byl pro ně připraven vzdělávací program. Děti se tak na celé dopoledne poměnily v pážata a v průběhu skupinové práce a plnění úkolů se snažily získat dostatek informací, pro zdolání závěrečné zkoušky. Po té, co složily slavnostní slib, byly pasovány na rytíře čtenářského řádu.

 

fotografie z akce
____________________________________________________________________

EKOCENTRUM OUCMANICE

 

V pondělí 17.10. jsem se všichni vypravili do ekocentra v Oucmanicích. Pro děti byl připraven celodenní vzdělávací program s názvem – „Den na statku“. Postupně si ve skupinách vyzkoušely, dojení mléka, výrobu tvarohu, tlučení másla, mletí obilí, hnětení těsta a pletení vlastních housek a rohlíků. Na závěr své výrobky i ochutnaly. Den na statku si všichni báječně užili.fotografie z akce
________________________________________________________________________________


Návštěva v Polsku

V pondělí dne 10.10.2016 vycestovali někteří žáci a učitelé  naší školy na  přátelskou návštěvu do Polska, navštívili  ZŠ Stary Waliszów.Po krátkém uvítání žáci shlédli ukázku výcviku dravých ptáků a koní . Byl pro ně připraven zajímavý program.  Přes nepřízeň počasí se všem výlet líbil a těšíme se na příští setkání.

 


fotografie z akce

___________________________________________
ZÁŘÍ
30.9. Projekt "Hurá do školy"

V pátek 30. září se žáci 2. a 3. ročníku proměnili ve šmouly a šmoulinky a připravili si pro své nejmladší spolužáky zábavné dopoledne s úkloly, soutěžemi a hádankami. Prvňáčci pracovali na stanovištích a snažili se získat za své odpovědi 9 kouzelných razítek. Na konci cesty na ně čekala babička šmoulinka, která děti za jejich snahu odměnila batůžkem plným pěkných cen. Ani šmoulíci, kteří dětem na stanovištích pomáhali nepřišli zkrátka, také oni obdrželi malou odměnu.

fotografie z akce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. 9. Účast na akci - "Integrační den"
Ve čtvrtek se žáci naší školy vypravili na ústecké náměstí, aby si zkusili, jak se žije našim hendikepovaným spoluobčanům. Děti měly možnost vyzkoušet si chůzi se slepeckou holí, podívat se přes brýle simulující různá zraková postižení, pohybovat se na vozíčku, s holemi či s chodítkem. Starší žáci si mohli obléci postroj navozující pocit stáří, pro mladší děti zde bylo připraveno mnoho zajímavých her, skládnek a kvízů z oblasti zdraví, znalostí lidského těla a ekologie. Za splnění všech úkolů čekala na malé badatele i drobná odměna.

fotografie z akce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.9. Vystoupení žáků ZŠ na akci "Den charity" v pečovatelském domě sv. Kryštofa
Děti z tanečního a hudebního kroužku se po prázdninách sešly, aby v krátkém časovém termínu připravily program na slavnost - "DEN CHARITY". Pilný nácvik se nemimul účinkem a děti secvičily půlhodinové pásmo plné písniček a tanečně-dramatických vystoupení. Již při nácviku se všichni na akci velmi těšily, ale při samotném vystoupení z dětí sálalo tolik radosti a energie, že všechny přítomné návštěvníky rozesmály a roztleskaly.
Páteční prosluněné odpoledne u pečovatelského domu sv. Kryštofa se neslo v duchu pomoci a solidarity s našimi nejstaršími spoluobčany. Nebyla tu však ponurá nálada, jak se někdy stává, ale právě naopak. Mnoho místních obyvatel se sešlo u zábavného programu. Všem bylo spolu moc krásně. A my věříme, že se zúčastníme i dalšího ročníku.

fotografie z akce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 9. Schůzka rodičů žáků 1. ročníků
Rodiče letošních prvňáčků se sešli ve škole, kde jim paní učitelka sdělila důležité informace k průběhu školního roku. Rodiče dostali i pár dobrých rad, jak s dětmi pracovat, aby se pro ně školní práce stala zábavou a chodily do ní rádi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9. 2016 Zahájení školního roku
Prvního září jsme se všichni sešli v jediné třídě, abychom společně přivítali naše prvňáčky do školních lavic. Nemohli u toho samozřejmě chybět ani dojatí rodiče. Své nejmladší spolužáky děti přivítaly krátkým programem tanečků a písní. Pak již dostala slovo paní ředitelka, která všem popřála pohodový školní rok plný nejen učení, ale i zábavy a společných zážitků. Na závěr následovalo slavnostní šerpování prvňáčků a prohlídka školy. PŘEJEME VŠEM KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Fotografie z akce

  


Naše videa


Z Opavy


Když jsem k vám chodíval přes ty lesy

Holka z mlejna


Před chajdou


Mám malý stan


Stromy


S tebou mě baví svět - scéna z vlaku


S tebou mě baví světFotografie 2015/2016


DEN PRVNÍ POMOCI 

PRVNÍ DEN

VÝLET DO POLSKA

HURÁ DO ŠKOLY

NÁBOR HVĚZDIČEK

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

HALLOWEEN

PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ

VYSTOUPENÍ V DOMĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ

MIKULÁŠSKÉ UČENÍ

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

TURNAJ DESKOVÝCH HER

TVOŘENÍ NÁUŠNIC

ŠIKOVNÉ RUČIČKY - LOUTKY

VÁNOCE A SLAVÍK

KARNEVAL NA LEDĚ

ŠR - SNĚHULÁČCI

ZAPIS do 1.ročníku

ŠR - KOBLÍŽKY

UČENÍ NANEČISTO

KARNEVAL

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 1. A 2. TŘ.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

JARNÍ BLÁZNĚNÍ

PLAVÁNÍ

UKLIĎME ČESKO

VYSTOUPENÍ PRO SENIORY V ZŠ

ZLATÝ SLAVÍK 

ŠR - PEČENÍ ŠÁTEČKŮ

VYSTOUPENÍ V PEČOVATELSKÉM DOMĚ

BESEDA S POLICIÍ

SETKÁNÍ SE ŽÁKY Z POLSKA

OCHUTNÁVKA OVOCE A ZELENINY

SOUTĚŽ V POZNÁVÁNÍ ROSTLIN

SPOLEČNÉ ŠKOLNÍ FOCENÍ 

MĚSTO V POHYBU

SPANÍ V ŠKOLE

VÝLET