Vítá Vás Základní škola v Kerharticích

Jsme rádi, že jste na našich stránkách. Naše škola je školou malotřídní a žákům nabízíme nejenom kvalitní a zajímavou výuku, ale také množství školních i mimoškolních aktivit.

ZÁŘÍ - CO NÁS ČEKÁ

30.9. Projekt "Hurá do školy"

7.10. Návštěva knihovny - Pasování na čtenáře - 2. ročník
                                            - Veselá pohádka - 3.ročník


CO JE ZA NÁMI

22. 9. Účast na akci - "Integrační den"
Ve čtvrtek se žáci naší školy vypravili na ústecké náměstí, aby si zkusili, jak se žije našim hendikepovaným spoluobčanům. Děti měly možnost vyzkoušet si chůzi se slepeckou holí, podívat se přes brýle simulující různá zraková postižení, pohybovat se na vozíčku, s holemi či s chodítkem. Starší žáci si mohli obléci postroj navozující pocit stáří, pro mladší děti zde bylo připraveno mnoho zajímavých her, skládnek a kvízů z oblasti zdraví, znalostí lidského těla a ekologie. Za splnění všech úkolů čekala na malé badatele i drobná odměna.

fotografie z akce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.9. Vystoupení žáků ZŠ na akci "Den charity" v pečovatelském domě sv. Kryštofa
Děti z tanečního a hudebního kroužku se po prázdninách sešly, aby v krátkém časovém termínu připravily program na slavnost - "DEN CHARITY". Pilný nácvik se nemimul účinkem a děti secvičily půlhodinové pásmo plné písniček a tanečně-dramatických vystoupení. Již při nácviku se všichni na akci velmi těšily, ale při samotném vystoupení z dětí sálalo tolik radosti a energie, že všechny přítomné návštěvníky rozesmály a roztleskaly.
Páteční prosluněné odpoledne u pečovatelského domu sv. Kryštofa se neslo v duchu pomoci a solidarity s našimi nejstaršími spoluobčany. Nebyla tu však ponurá nálada, jak se někdy stává, ale právě naopak. Mnoho místních obyvatel se sešlo u zábavného programu. Všem bylo spolu moc krásně. A my věříme, že se zúčastníme i dalšího ročníku.

fotografie z akce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 9. Schůzka rodičů žáků 1. ročníků
Rodiče letošních prvňáčků se sešli ve škole, kde jim paní učitelka sdělila důležité informace k průběhu školního roku. Rodiče dostali i pár dobrých rad, jak s dětmi pracovat, aby se pro ně školní práce stala zábavou a chodily do ní rádi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9. 2016 Zahájení školního roku
Prvního září jsme se všichni sešli v jediné třídě, abychom společně přivítali naše prvňáčky do školních lavic. Nemohli u toho samozřejmě chybět ani dojatí rodiče. Své nejmladší spolužáky děti přivítaly krátkým programem tanečků a písní. Pak již dostala slovo paní ředitelka, která všem popřála pohodový školní rok plný nejen učení, ale i zábavy a společných zážitků. Na závěr následovalo slavnostní šerpování prvňáčků a prohlídka školy. PŘEJEME VŠEM KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Fotografie z akce

  


Naše videa


Z Opavy


Když jsem k vám chodíval přes ty lesy

Holka z mlejna


Před chajdou


Mám malý stan


Stromy


S tebou mě baví svět - scéna z vlaku


S tebou mě baví světFotografie 2015/2016


DEN PRVNÍ POMOCI 

PRVNÍ DEN

VÝLET DO POLSKA

HURÁ DO ŠKOLY

NÁBOR HVĚZDIČEK

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

HALLOWEEN

PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ

VYSTOUPENÍ V DOMĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ

MIKULÁŠSKÉ UČENÍ

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

TURNAJ DESKOVÝCH HER

TVOŘENÍ NÁUŠNIC

ŠIKOVNÉ RUČIČKY - LOUTKY

VÁNOCE A SLAVÍK

KARNEVAL NA LEDĚ

ŠR - SNĚHULÁČCI

ZAPIS do 1.ročníku

ŠR - KOBLÍŽKY

UČENÍ NANEČISTO

KARNEVAL

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 1. A 2. TŘ.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

JARNÍ BLÁZNĚNÍ

PLAVÁNÍ

UKLIĎME ČESKO

VYSTOUPENÍ PRO SENIORY V ZŠ

ZLATÝ SLAVÍK
22. 9. Účast na akci - "Integrační den"
9.

ŠR - PEČENÍ ŠÁTEČKŮ

VYSTOUPENÍ V PEČOVATELSKÉM DOMĚ

BESEDA S POLICIÍ

SETKÁNÍ SE ŽÁKY Z POLSKA

OCHUTNÁVKA OVOCE A ZELENINY

SOUTĚŽ V POZNÁVÁNÍ ROSTLIN

SPOLEČNÉ ŠKOLNÍ FOCENÍ 

MĚSTO V POHYBU

SPANÍ V ŠKOLE

VÝLET