Vítá Vás Základní škola v Kerharticích

Jsme rádi, že jste na našich stránkách. Naše škola je školou malotřídní a žákům nabízíme nejenom kvalitní a zajímavou výuku, ale také množství školních i mimoškolních aktivit.


26. a 27. 10.    Podzimní prázdniny


28.10. Státní svátek

  CO NÁS ČEKÁ - LISTOPAD


7.11. Planeta Země - Filipíny - 4. a 5. ročník


15.11.  Divadelní představení - Křemílek a Vochomůrka


17.11. STÁTNÍ SVÁTEK


23.11. Porjekt pro všechny žáky - "UKAŽ SVŮJ TALENT"

CO JE ZA NÁMIŘÍJEN


HALLOWEENSKÁ ZÁHADA

V úterý 25.10. se žáci 2. a 3. třídy setkali s malou kouzelnicí Inasis, která byla veliká popleta a při výrobě kouzelného lektvaru způsobila výbuch. Aby vše napravili, měli za úkol upéct kouzelné koláče. Nejprve ale museli získat čtyři kouzelné suroviny a to nebylo vůbec snadné. Nejprve bojovali s matematickými netopýry. Pak odpovídali na záludné otázky moudrého jednorožce. V dračí sluji ochutnávali kouzelné lektvary a nakonec navštívili zakletou zahradu. Všechny úkoly zdárně splnili a kouzelné koláče se jim povedly na výbornou.


fotografie z akce
____________________________________________________________________


PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

 

V pátek 7.10. jsme se s dětmi 2. a 3. vypravily do knihovny v ÚO, kde byl pro ně připraven vzdělávací program. Děti se tak na celé dopoledne poměnily v pážata a v průběhu skupinové práce a plnění úkolů se snažily získat dostatek informací, pro zdolání závěrečné zkoušky. Po té, co složily slavnostní slib, byli pasovány na rytíře čtenářského řádu.

 


fotografie z akce
____________________________________________________________________

EKOCENTRUM OUCMANICE

 

V pondělí 17.10. jsem se všichni vypravili do ekocentra v Oucmanicích. Pro děti byl připraven celodenní vzdělávací program s názvem – „Den na statku“. Postupně si ve skupinách vyzkoušely, dojení mléka, výrobu tvarohu, tlučení másla, mletí obilí, hnětení těsta a pletení vlastních housek a rohlíků. Na závěr své výrobky i ochutnaly. Den na statku si všichni báječně užili.fotografie z akce
________________________________________________________________________________


Návštěva v Polsku

V pondělí dne 10.10.2016 vycestovali někteří žáci a učitelé  naší školy na  přátelskou návštěvu do Polska, navštívili  ZŠ Stary Waliszów.Po krátkém uvítání žáci shlédli ukázku výcviku dravých ptáků a koní . Byl pro ně připraven zajímavý program.  Přes nepřízeň počasí se všem výlet líbil a těšíme se na příští setkání.

 


fotografie z akce

___________________________________________
ZÁŘÍ

30.9. Projekt "Hurá do školy"

V pátek 30. září se žáci 2. a 3. ročníku proměnili ve šmouly a šmoulinky a připravili si pro své nejmladší spolužáky zábavné dopoledne s úkloly, soutěžemi a hádankami. Prvňáčci pracovali na stanovištích a snažili se získat za své odpovědi 9 kouzelných razítek. Na konci cesty na ně čekala babička šmoulinka, která děti za jejich snahu odměnila batůžkem plným pěkných cen. Ani šmoulíci, kteří dětem na stanovištích pomáhali nepřišli zkrátka, také oni obdrželi malou odměnu.

fotografie z akce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. 9. Účast na akci - "Integrační den"

Ve čtvrtek se žáci naší školy vypravili na ústecké náměstí, aby si zkusili, jak se žije našim hendikepovaným spoluobčanům. Děti měly možnost vyzkoušet si chůzi se slepeckou holí, podívat se přes brýle simulující různá zraková postižení, pohybovat se na vozíčku, s holemi či s chodítkem. Starší žáci si mohli obléci postroj navozující pocit stáří, pro mladší děti zde bylo připraveno mnoho zajímavých her, skládnek a kvízů z oblasti zdraví, znalostí lidského těla a ekologie. Za splnění všech úkolů čekala na malé badatele i drobná odměna.

fotografie z akce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.9. Vystoupení žáků ZŠ na akci "Den charity" v pečovatelském domě sv. Kryštofa
Děti z tanečního a hudebního kroužku se po prázdninách sešly, aby v krátkém časovém termínu připravily program na slavnost - "DEN CHARITY". Pilný nácvik se nemimul účinkem a děti secvičily půlhodinové pásmo plné písniček a tanečně-dramatických vystoupení. Již při nácviku se všichni na akci velmi těšily, ale při samotném vystoupení z dětí sálalo tolik radosti a energie, že všechny přítomné návštěvníky rozesmály a roztleskaly.
Páteční prosluněné odpoledne u pečovatelského domu sv. Kryštofa se neslo v duchu pomoci a solidarity s našimi nejstaršími spoluobčany. Nebyla tu však ponurá nálada, jak se někdy stává, ale právě naopak. Mnoho místních obyvatel se sešlo u zábavného programu. Všem bylo spolu moc krásně. A my věříme, že se zúčastníme i dalšího ročníku.

fotografie z akce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 9. Schůzka rodičů žáků 1. ročníků
Rodiče letošních prvňáčků se sešli ve škole, kde jim paní učitelka sdělila důležité informace k průběhu školního roku. Rodiče dostali i pár dobrých rad, jak s dětmi pracovat, aby se pro ně školní práce stala zábavou a chodily do ní rádi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9. 2016 Zahájení školního roku
Prvního září jsme se všichni sešli v jediné třídě, abychom společně přivítali naše prvňáčky do školních lavic. Nemohli u toho samozřejmě chybět ani dojatí rodiče. Své nejmladší spolužáky děti přivítaly krátkým programem tanečků a písní. Pak již dostala slovo paní ředitelka, která všem popřála pohodový školní rok plný nejen učení, ale i zábavy a společných zážitků. Na závěr následovalo slavnostní šerpování prvňáčků a prohlídka školy. PŘEJEME VŠEM KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Fotografie z akce

  


Naše videa


Z Opavy


Když jsem k vám chodíval přes ty lesy

Holka z mlejna


Před chajdou


Mám malý stan


Stromy


S tebou mě baví svět - scéna z vlaku


S tebou mě baví světFotografie 2015/2016


DEN PRVNÍ POMOCI 

PRVNÍ DEN

VÝLET DO POLSKA

HURÁ DO ŠKOLY

NÁBOR HVĚZDIČEK

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

HALLOWEEN

PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ

VYSTOUPENÍ V DOMĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ

MIKULÁŠSKÉ UČENÍ

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

TURNAJ DESKOVÝCH HER

TVOŘENÍ NÁUŠNIC

ŠIKOVNÉ RUČIČKY - LOUTKY

VÁNOCE A SLAVÍK

KARNEVAL NA LEDĚ

ŠR - SNĚHULÁČCI

ZAPIS do 1.ročníku

ŠR - KOBLÍŽKY

UČENÍ NANEČISTO

KARNEVAL

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 1. A 2. TŘ.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

JARNÍ BLÁZNĚNÍ

PLAVÁNÍ

UKLIĎME ČESKO

VYSTOUPENÍ PRO SENIORY V ZŠ

ZLATÝ SLAVÍK  ŠR - PEČENÍ ŠÁTEČKŮ

VYSTOUPENÍ V PEČOVATELSKÉM DOMĚ

BESEDA S POLICIÍ

SETKÁNÍ SE ŽÁKY Z POLSKA

OCHUTNÁVKA OVOCE A ZELENINY

SOUTĚŽ V POZNÁVÁNÍ ROSTLIN

SPOLEČNÉ ŠKOLNÍ FOCENÍ 

MĚSTO V POHYBU

SPANÍ V ŠKOLE

VÝLET