Dohoda rozvine trh práce

Dohoda rozvine trh práce
19.10.2007
Zástupci přeshraničního partnerství Eures-TriRegio včera podepsali v Ústí nad Labem Rámcovou dohodu. Ta podpoří pracovní mobilitu v pohraničí.

   Významného setkání partnerství Eures-TriRegio, které se skládá ze zástupců veřejných služeb zaměstnanosti, odborů a sdružení zaměstnavatelů působících na území tří partnerských zemí a rozprostírá se na částech území Saska, severních Čech a Dolního Slezska, se zúčastnil vedle náměstka ústeckého hejtmana Petra Fialy také náměstek primátora Arno Fišera.

   „Přeji Vám všem, aby dohoda naplnila očekávání a za tři roky jejího trvání přinesla pro mnoho našich spoluobčanů nejen pracovní příležitosti, ale i vědomí, že jsme součástí celku bez hranic,“ řekl náměstek Fišera.

   Cílem partnerství, které svým dosahem působí na 6 milionů obyvatel, je podpora rozvoje společného trhu práce, který by byl otevřen všem a přístupný pro všechny, s dodržením stávajících pracovních a sociálních standardů států Evropské unie. Prostřednictvím svého vývoje a poskytováním nabídek informací a služeb přispívá k transparentnosti trhů práce a k podpoře mobility v pohraničí. Partnerství tří států je zaměřeno především na řešení problematiky zaměstnanosti, vzdělávání a pendlerů.

   Včera uzavřená Rámcová dohoda Eures-TriRegio, která je výsledkem více jak tříleté spolupráce, bude odeslána ke schválení Evropské komisi.