Dopravní omezení v centru města

Dopravní omezení v centru města
22.5.2013
Na území města Ústí nad Labem bude probíhat uzavírka komunikací Na Schodech a Dvořákova. Dopravní omezení začne platit od 28. 5. 2013.

Z důvodu rekonstrukcí inženýrských sítí a následných stavebních prací spojených s velkoplošnými opravami komunikací, dojde k omezení provozu v ulicích Na Schodech a Dvořákova.

Uzavírka ulice Na Schodech bude probíhat v úseku mezi ulicemi Velká Hradební a spojkou do ulice Dvořákova, oprava začne dne 28. 5. 2013.

Stavební práce v ulici Dvořákova budou prováděny v úseku mezi Velkou Hradební a spojkou do ulice Na Schodech, oprava začne 1. 6. 2013.

Objízdná trasa ve směru od centra je vedena ulicemi Bělehradská a Elišky Krásnohorské. Horní části ulic Na Schodech a Dvořákova budou přístupné od ulice Elišky Krásnohorské.

Vzhledem k rozsahu nemohou být práce provedeny se zachováním provozu. Omlouváme se všem uživatelům těchto komunikací a žádáme řidiče, aby v okolí uvedených ulic věnovali zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení. Děkujeme za pochopení.