Habrák bude čistější

Habrák bude čistější
2.5.2006
Nejdůležitější práce na revitalizaci Habrovického rybníka skončily a stavba byla kvůli letní rekreační sezóně přerušena.

    Město vytěžilo od ledna do března ze dna rybníku jeden metr bahna, což bylo celkem 90 tisíc kubíků. Došlo rovněž k úpravě břehů a porostů. Práce budou pokračovat v září, kdy bude rybník opět vypuštěn. „Cílem této investiční akce je zvýšení rekreačního potenciálu celé oblasti. Jde o hojně navštěvované místo, které si to zaslouží“, říká náměstek primátora Jan Kubata.

   Kromě vytěžení bahna, ošetření porostů a zpevnění a vyrovnání břehů dojde také k opravě kamenné hráze, výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu i loviště.

   Revitalizace rybníka přijde na téměř 34 mil. korun. Osmdesát procent nákladů bude uhrazeno z evropských prostředků. Dalších deset procent poskytne Státní fond životního prostředí a zbytek (3,4 mil.) město.

   Akce má původně skončit až v září 2007. Město však věří, že to bude ještě koncem tohoto roku.