Integrované plány pomohou k dotacím

Integrované plány pomohou k dotacím
5.4.2008
Primátor města a úředníci magistrátu včera představili veřejnosti na konferenci integrované plány rozvoje města pro období do roku 2013.

   Náměstek ústeckého hejtmana Radek Vonka, primátor Jan Kubata, starostové městských obvodů, zástupci Úřadu Regionální rady NUTS II Severozápad a několik desítek občanů bylo přítomno na konferenci s názvem Integrované plány rozvoje města Ústí nad Labem (IPRM). Integrované plány jsou pro období do roku 2013 nejdůležitějším nástrojem města pro čerpání dotací ze strukturálních fondů EU.

   „Řada z Vás s námi na přípravě tohoto dokumentu spolupracuje již více než rok. IPRM je určitým nástrojem k tomu, jak do města přivést evropské peníze na smysluplné projekty. Za Váš zájem o budoucí rozvoj našeho města je potřeba vyjádřit upřímný dík. Je totiž velmi důležité, že Ústečané nejsou lhostejní a jsou ochotni se zapojit do rozvoje svého města,“ uvedl primátor Jan Kubata.

   „Při tvorbě IPRM jsme vycházeli ze Strategie rozvoje města, na jejíž tvorbě se někteří z Vás s námi také podíleli a která zohlednila řadu impulsů a podnětů od široké veřejnosti. Celý loňský rok jsme bojovali s tím, že nebyly dostatečně známé podmínky pro přípravu IPRM. V reakci na měnící se podmínky jsme proto i my museli průběžně upravovat připravované dokumenty. Výsledkem jsou tedy dva integrované plány, které odpovídají aktuálním podmínkám a pravidlům. Naše integrované plány máme předložit do konce června. Na podzim budou vyhlášeny výzvy k předkládání jednotlivých projektů. V této souvislosti je naše město dobře připraveno,“ doplnil vedoucí oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje Tomáš Sýkora.

   Integrované plány města bude v létě schvalovat Regionální rada NUTS II Severozápad. Poté bude město IPRM realizovat tak, aby peníze získané z Regionálního operačního programu Severozápad byly pro město Ústí nad Labem co nejúčelněji využity.