Klub starostů jednal poprvé v letošním roce

Klub starostů jednal poprvé v letošním roce
10.1.2012
Na svém prvním letošním zasedání přivítal náměstek primátora Jan Řeřicha zástupce ústeckých městských obvodů, kteří se k jednání sešli na půdě magistrátu města.

Klub starostů se schází s četností 1x za 14 dní. Pracovní setkání jsou velmi efektivní formou komunikace aktuálních problémů a potřeb jednotlivých obvodů. V rámci jednání byla mimo jiné diskutována problematika veřejně prospěšných prací a veřejné služby. V této oblasti došlo k významným legislativním úpravám, na které musí jednotlivé obce odpovídajícím způsobem reagovat.

„Organizační změny, vyplývající z reformy veřejné správy, sociálních služeb a účetnictví státu jsou aktuálně naším významným společným tématem. Nové nastavení systému je organizačně náročné. Hledáme společně optimální řešení. K tomu je potřebná intenzivní součinnosti mezi jednotlivými obvody a úřadem práce,“ hodnotil jednání náměstek Jan Řeřicha.