Kubata: ve Strážkách třicítkou

Kubata: ve Strážkách třicítkou
4.7.2006
Město Ústí nad Labem omezí v nejbližší době dopravním značením v obci Strážky nejvyšší rychlost automobilů na 30 km/h a strážníci městské policie zde budou pravidelně měřit radarovým vozem.

    Občanům Strážek to včera slíbil primátor Jan Kubata.

   „Také jsme se dohodli, že okamžitě napíšu žádost na ministerstvo dopravy, aby zde udělilo výjimku umožňující instalaci příčných zpomalovacích prahů. Do konce letošního srpna navíc vypracujeme studii, kudy vést v této obci chodníky pro větší bezpečnost obyvatel“, říká primátor.

   Změnu dopravního režimu ve Strážkách začalo město řešit v souvislosti s blížící se dostavbou části dálnice D8 mezi Trmicemi a státní hranicí. Chybějící úsek dálnice přes České středohoří způsobí, že silnicí 2. třídy přes Strážky začne jezdit mnohem více vozů než dosud, včetně kamionů. Občané Strážek včera přijali s velkou nelibostí informaci o tom, že Policie České republiky nepovolila zákaz průjezdu kamionů touto obcí. „Policie se vyjádřila také negativně k variantě umístění semaforů na vjezdu a výjezdu z obce s tím, že by tu fungoval dopravní režim, který známe při průjezdu stavbou – postupně by byl pouštěn jen jeden pruh vozů. Tato varianta se nám líbila“, pokračuje Kubata.

   Občané Strážek, kteří se včera s primátorem Janem Kubatou a jeho náměstkem Janem Řeřichou sešli, požadují také vybudování chodníků a přechodů pro chodce. „Vypracujeme studii a budeme muset v některých případech jednat s majiteli pozemků o vykoupení ploch, na kterých by mohl být chodník postaven. Až existence chodníků potom umožní zřídit přechody pro chodce. S občany Strážek se sejdeme přímo v jejich obci na konci srpna“, uzavírá Kubata.