Městské sady - aktivní park

Městské sady - aktivní park
8.3.2010
Pokračující práce na rekonstrukci Městských sadů si vyžádají v tomto měsíci i uzavření dosud otevřené části chodníku na Masarykově ulici od Šaldovy ulice směrem k poliklinice.

Chodník bude vydlážděn a budou osázeny i přilehlé zelené pásy podél komunikace.

Tento prostor je součástí staveniště. Práce budou ukončeny do konce září 2010.

Prosíme o pochopení ty, kterým zkomplikujeme pohyb po městě. Zároveň prosíme o respektování zákazů vstupu.