Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v Ústí nad Labem

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v Ústí nad Labem
10.9.2015
Ministryně Karla Šlechtová navštívila ústecký magistrát, kde diskutovala s radními města o nejpalčivějších problémech.

Nejdéle diskutovaným problémem, který primátorka města Věra Nechybová s ministryní řešila, bylo nevyčerpání prostředků z evropských fondů - ROP Severozápad a možnost prodloužení realizace projektu do roku 2016. K tomu tématu ministryně Karla Šlechtová sdělila, že výjimky možné nejsou, ovšem doporučila možnosti dalšího postupu, zejména jednání s ROPem Severozápad.

Radní nastínili i nepřehlédnutelný ústecký problém, kterým jsou vybydlené bytové domy v soukromém vlastnictví, na něž čeká demolice. Otázkou na ministryni byla případná možnost státní podpory výkupu a demolice vybydlených objektů. Paní ministryně ujistila vedení města, že myšlenku podpory demolic jednoznačně podporuje, ale pouze demolic ve vlastnictví obcí a s jasnou koncepcí budoucího využití pozemku, nikoliv však podporu nákupu objektů. Pokud se ministryni podaří vyjednat vyšší prostředky do rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, bude vytvořen program této podpory.

K diskuzi bylo i téma cestovního ruchu, o němž se ministryně zmínila i v závěrečném zápisu do pamětní knihy: „Přeji městu Ústí nad Labem, aby vzkvétalo v oblasti svého rozvoje a svého klíčové umístění v krásné zemi. V Ústí nejsou jen problémy s demolice, ovzduším, továrnami atd., Ústí má šanci se stát klíčovým místem pro své obyvatele i turisty, kterým nabídne poklidný život a krásné místo.“

Ministryně Karla Šlechtová se podepisuje do Pamětní knihy města

 

K. Šlechtová popřála městu Ústí nad Labem, aby vzkvétalo. 

Radní města Ústí nad Labem děkují ministryni Karle Šlechtové za návštěvu