Na sociální služby o milión více

Na sociální služby o milión více
2.2.2009
Rada města odsouhlasila každoroční finanční dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Příspěvky nad 50 tisíc korun bude muset ještě schválit zastupitelstvo.

   V řádném termínu předložilo 43 neziskových organizací celkem 83 projektů. Podporu města získaly tři čtvrtiny projektů. „Mezi sociální organizace město rozdělí téměř devět milionů korun. To je o jeden milión více, než v loňském roce, což považuji za vynikající úspěch“, říká náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

   Nejvíce peněz, a to 840 tisíc korun, město dalo na poskytování terénních služeb pro seniory, tzv. pečovatelskou službu, občanského sdružení Opora. Téměř 600 tisíc město vyčlenilo na podporu nízkoprahových klubů pro děti a mládež, které provozují Ymca, Oblastní charita a také Člověk v tísni. Dále město podpořilo téměř 600 tisíci korunami služby Azylového domu Samaritán či Centra krizové intervence (490 tisíc Kč). Peníze obdrží i občanská sdružení Spirála či "DROG OUT", jež se věnuje drogové problematice na Ústecku. Dalšími podpořenými byly například Poradna pro mezilidské vztahy, Český červený kříž, Demosthenes, Fokus a další poskytovatelé sociálních služeb.