Náměstkyně Kailová zahájila vernisáž

Náměstkyně Kailová zahájila vernisáž
6.8.2010
V Informačním středisku města Ústí nad Labem byla včera zahájena výstava obrazů a soch ústecké výtvarnice Zdeňky Malé.

   Stalo se tak za účasti náměstkyně primátora Zuzany Kailové.

Výtvarnice Zdeňka Malá je členka výtvarné skupiny SPOLU. Žije a tvoří v Ústí nad Labem. Původně vystudovala střední průmyslovou školu strojní. Do výtvarného studia se pustila v roce 1988 v atelieru akademického malíře L. Lapáčka. Poté pokračovala na severočeské Lidové konzervatoři a v atelieru akademického malíře Pavla Bergra, který opustila v roce 1994.

Věnuje se olejomalbě, kresbě, grafice a sochařství. Kompozice geometrických prostorů byly v jejich prvních dílech od počátku v intenzivních tónech žlutého a červeného kadmia a tím navozovaly dojem jiného světa, jiných prostorů. Valící se koule, proudy mizející daleko v perspektivě. Ke geometrickým tvarům a liniím nemá nikdy daleko / vliv studia strojařiny a tím i profese /, proto se to často odráží v její tvorbě. Je ovšem ateliérovým a precizním tvůrcem. Čas od času opouští samotu ateliéru, aby se realizovala po boku svých přátel, jiných výtvarníků na různých krajinářských sympoziích, plenérech. Krajinu však nemaluje, vždy si z ní vybere jen listy, traviny, nějaké úlomky a svůj prožitek pak přenese do obrazu spojením různých atributů v pomyslném časoprostoru. V celé své tvorbě zastavuje čas, prolíná části světa a nachází hlubší významy zobrazeného. Autorčino prostorové vidění je patrné z obrazů i jejích soch. Od roku 1991 se pravidelně každoročně zúčastňuje sochařských sympoziích. V posledních letech v zámeckém parku v Doksanech na Litoměřicku.Tvoří z hořického pískovce.

Díla Zdeňky Malé zdobí mnoho interiérů, její obrazy jsou např. nainstalovány v pražském hotelu PYRAMIDA. Brněnský hotel HOLLIDAY – IN zase vlastní sochu. Zastoupení má i v mnoha soukromých sbírkách a to jak v tuzemsku, tak i v Anglii, Chorvatsku, Austrálii , Švýcarsku, Rakousku, USA a v sousedním Slovensku.
Ústecká výtvarnice má ovšem za sebou i řadu samostatných výstav. Společných výstav má na kontě
kolem 30, převážně na severu Čech. V současně době se zúčastňuje výstavy skupiny SPOLU v galerii oblastního muzea v Mostě a výstavy SALON v kostele Sv. Vojtěch v Ústí n. L. Společně s dalšími výtvarníky vystavovala ve Vídni na českém velvyslanectví, či na filipínské ambasádě v Praze. Zúčastňuje se aukcí AUKCILIUM uměleckých děl pořádaných v Teplicích v lázeňském domě Beethoven.

"Jsem potěšena, že mohu být u zahájení této vernisáže. Tvorba paní Malé je velmi pestrá a různorodá. Těší mne, že si pro svoji vernisáž vybrala prostory našeho informačního centra. Věřím, že umělecká díla paní Malé přilákají nejen mnoho ústečanů ale i turistů a dalších návštěvníků našeho města", uvedla při zahájení vernisáže Kailová.