Otevřena třída se skupinovou integrací

Otevřena třída se skupinovou integrací
13.2.2014
Samostatná třída s upraveným vzdělávacím programem pro děti s handicapem byla otevřena na Základní škole Neštěmická v Krásném Březně.

Novou speciální třídu se skupinovou integrací otevřel radní města a ředitel Domu dětí a mládeže Jan Eichler spolu s vedoucí odboru OŠKSS Janou Müllerovou a ředitelkou ZŠ Neštěmická Marií Čápovou.

Třída 1. C slouží pro děti se specifickými potřebami ve vzdělávání a celkem ji bude navštěvovat 15 žáků první třídy. V této třídě bude využíváno speciálních forem a metod učení. K výhodám patří fakt, že ve třídě je menší počet žáků a tudíž mají zajištěn zcela individuální přístup. Je mezi nimi také jeden neslyšící žák, kterému je k dispozici asistentka a překládá mu látku do znakové řeči.

Vědomosti žáků této třídy budou na konci školního roku úplně stejné jako u žáků z ostatních tříd prvního ročníku.