Problémová sídliště se zrevitalizují

Problémová sídliště se zrevitalizují
5.3.2008
Město chce revitalizovat tři vytipované obytné zóny v Mojžíři, Předlicích a na Střekově za pomoci dotace z Integrovaného operačního programu.

   Lokalita Předlice a panelová sídliště J. Plachty v Mojžíři a Kamenný Vrch – Novosedlické náměstí - Tolstého na Střekově jsou vytipované obytné zóny, které chce město v nejbližší době revitalizovat. Kvůli tomu se tento týden sešli na půdě magistrátu primátor města, starostové městských obvodů a úředníci Ministerstva pro místní rozvoj a magistrátního odboru strategického  rozvoje. Pracovní setkání se uskutečnilo v rámci přípravy nového Integrovaného plánu rozvoje města k Integrovanému operačnímu programu. Tento plán musí být zpracován pro sídliště, na jejichž revitalizaci budou město a vlastníci místních bytových domů žádat o dotaci z Integrovaného operačního programu.

   „Cílem jednání bylo získat informace o aktuálním vývoji v přípravě metodiky a podmínek k Integrovanému operačnímu programu a diskuze nad výběrem vhodné zóny k řešení. Zástupcům ministerstva byly představeny předvybrané zóny a jejich problémy,“ uvedl vedoucí oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje Tomáš Sýkora.

   O výběru řešeného území rozhodne v nejbližší době Rada města. „Město bude pravděpodobně  usilovat o to, aby pomocí Integrovaného plánu rozvoje města byly řešeny dvě zóny. Tím se zvýší šance, že s žádostí o dotaci uspějeme,“ upřesnil primátor města Jan Kubata. 

   Odbor strategického rozvoje bude nadále pokračovat v jednáních týkající se přípravy Integrovaného plánu rozvoje města a také se bude snažit co nejvíce připomínkovat připravovanou metodiku tak, aby výsledné řešení bylo pro město co nejefektivnější a nejméně rizikové. V polovině března se magistrátní úředníci zúčastní důležitého jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj k přípravě pilotních projektů zaměřených na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením pro oblast intervence (Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Integrovaného operačního programu).


Zleva neštěmická starostka Liana Wagnerová, primátor Jan Kubata, ředitel ústecké
pobočky společnosti Člověk v tísni Jan Černý, místostarosta Jan Tvrdík a starosta

Václav Verner z centrálního městského obvodu a úředníci odboru strateg. rozvoje.