Rada dala zelenou k podání dotace na rekonstrukci podchodu Kamenný vrch

Rada dala zelenou k podání dotace na rekonstrukci podchodu Kamenný vrch
12.4.2016
Pokud tento záměr schválí i zastupitelé, bude podána žádost o dotaci na rekonstrukci podchodu Kamenný vrch .

Rada města, která již svůj souhlas vyjádřila, tak reagovala na výzvu vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Výzva je zaměřena na zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a podpora je zacílena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší.

Předpokládané celkové náklady projektu rekonstrukce podchodu Kamenný vrch jsou 9, 1 mil. korun.

Popis projektu:

V současnosti je podchod pro pěší u ZŠ Nová v Ústí nad Labem v havarijním stavu, proto není chodci (především žáky školy) využíván. Chodci jsou nuceni přecházet silnici mimo podchod, dochází tak k ohrožení jejich bezpečnosti (přechod pro chodce v místě není). Součástí projektu je i nové dopravní řešení ul. Nová včetně bezbariérového místa pro přecházení. Je zpracována kompletní projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební povolení. Projekt je v souladu se Strategií rozvoje města 2015–2020. Předpokládaná doba fyzické realizace je 7 měsíců.