Seminář posoudí kvalitu vysokých škol

Seminář posoudí kvalitu vysokých škol
23.1.2008
Dvoudenní seminář věnovaný hodnocení kvality vysokých škol dnes začal na půdě rektorátu ústecké UJEP.

   Již devátý ročník semináře s názvem Hodnocení kvality vysokých škol hostila ústecká Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Konferenci zahájila její rektorka Iva Ritschelová, zdravici účastníkům dvoudenního setkání poté přednesl primátor Jan Kubata.

   Ten ve svém vystoupení zdůraznil, že městu velmi záleží na kvalitě s spolupráci s ústeckou univerzitou, která prošla během posledních deseti let bouřlivým rozvojem. „Od roku 2006 má již sedm fakult a jeden ústav a je pro město Ústí nad Labem i celý region strategickým partnerem v oblasti terciárního vzdělávání s velkými plány i možnostmi do budoucna,“ ocenil primátor. Podle něj je významné, že ústecká univerzita neztrácí ani praktický kontakt s podnikatelskými subjekty. „Vzhledem ke vzdělanosti a zaměstnanosti v regionu je důležité, že ústecká univerzita udržuje významné kontakty s ekonomicky důležitými subjekty. Tento pragmatický trend potvrzuje i počet smluv o spolupráci s významnými podniky, jejichž počet ve srovnání s rokem 2001 vzrostl dvanáctinásobně. Výborná je rovněž spolupráce univerzity se zahraničím,“ uvedl ve své zdravici primátor města Jan Kubata a dodal, že dobudování univerzitního kampusu je pro město velmi důležité.

   Účastníci semináře si dnes poslechli odborné příspěvky na téma kvantitativní metody, sběr a analýza dat. Zítra jsou na programu vnitřní systémy zajišťování kvality na uměleckých školách a fakultách a výměna zkušeností vysokých škol se systémy vnitřního hodnocení kvality.