Uzávěra komunikace na Lidickém náměstí

Uzávěra komunikace na Lidickém náměstí
4.2.2014
Komunikace na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem bude od 10. února do 30. dubna uzavřena. Důvodem je výměna sítí technického vybavení území.

Budou s tím souviset i úpravy komunikace v prostoru Lidického náměstí. Vzhledem k rozsahu prací je nutno přistoupit k úplné uzavírce komunikace před objekty Lidické náměstí č. 2 - 7 (viz přiložená mapka).

Po dobu uzavírky je možno pro zásobování provozoven využít zásobovací stání v ul. Masarykova, popř. bude možné na nezbytně nutnou dobu pro zásobování zastavit v ul. Velká Hradební před napojením na Lidické náměstí. Přístup pěších do provozoven bude zachován po chodníku přímo
přilehajícím k objektům.

Za způsobené obtíže se jménem všech investorů a dodavatelů omlouváme.