VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE
7.8.2015
Pro území Ústeckého kraje byla Českým hydrometeorologickým ústavem dne 6. 8. 2015 vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu.

Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území došlo u troposférického ozonu k překročení informativní prahové hodnoty 180 mikrogramů/m³. Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se předpokládá rovněž dnes.

 

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

 

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

 

Ing. Pavel Sedlecký

Odbor životního prostředí a zemědělství

vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje

Krajský úřad Ústeckého kraje