Vyplácení důchodů a nemocenské při povodních

Vyplácení důchodů a nemocenské při povodních
10.6.2013
Co dělat, když jste evakuováni, vaše pošta je zavřená, nebo jste v důsledku velké vody přišli o složenku?

Na způsobu řešení mimořádné situace hotovostních výplat důchodů a dávek nemocenského pojištění se dnes dohodla vedení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a České pošty. Mimořádná situace se netýká bezhotovostních výplat, které ČSSZ vyřizuje v běžném režimu.

Situace 1: Pošta byla uzavřena a nebylo možné zajistit doručení do bydliště
dávky budou lidem vyplaceny na pobočce pošty nebo prostřednictvím doručovatele České pošty, bližší informace poskytne informační linka České pošty 840 111 244

Situace 2: Nebylo možné zajistit doručení do bydliště, pošta je v provozu
dávky budou lidem vyplaceny na pobočce pošty

Situace 3: Důchodci se zdržují mimo lokalitu svého bydliště (evakuace, pobyt u příbuzných)
telefonicky požádat pobočku pošty o doslání výplaty důchodu na pobočku pošty v místě, kde momentálně pobývají

Situace 4: Lidé přišli o poukázku k výplatě dávky (ztráta při evakuaci, zničená povodní)
mohou se obrátit na pobočku pošty, kde se celá záležitost bude řešit

Situace 5: Lidé přišli o doklad totožnosti, kterým se prokazují při výplatě dávky
pokud svou totožnost nemohou prokázat ani jiným dokladem, např. cestovním pasem, musí požádat příslušný obecní úřad o vydání náhradního dokladu totožnosti

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
http://www.mpsv.cz/cs/15402