Zápisy do prvních tříd proběhly úspěšně

Zápisy do prvních tříd proběhly úspěšně
17.2.2012
Od 16. ledna až do 15. února 2012 probíhaly na 19-ti základních školách v Ústí nad Labem řádné zápisy dětí do prvních tříd pro nový školní rok 2012/2013.

 

V některých školách probíhaly i dodatečné zápisy. K zápisu se v uvedeném termínu dostavilo 1280 ústeckých dětí. Z tohoto počtu ale požádalo 179 dětí o odklad povinné školní docházky. Předpokládaný počet tříd, které budou v Ústí nad Labem v září otevřeny, je k dnešnímu dni na čísle 48.

"Počet nastoupivších dětí může být v termínu do 31. května 2012 ještě ovlivněn dodatečnými zápisy. Z praxe již víme, že počty dětí, které skutečně nastoupí do prvních tříd v pondělí 3. září budou ovlivněny také stěhováním a migrací rodin. Předpokládám však, že poslední dva parametry ovlivní celkové počty pouze v řádu několika desítek prvňáčků," odhadla stav k začátku září náměstkyně primátora Kubcová.