Aktuální informace

Městu se podařilo získat dotaci na rekonstrukci mateřské školy

Město před rokem podalo do IROP žádost o dotaci na zvýšení kapacity Mateřské školy U Plavecké haly. Depeší byla městu oznámena zpráva, že projekt splnil všechny podmínky pro vydání právního aktu.

Stovky lidí tleskaly rozsvícení vánoční stromu

Vánoční strom se první adventní neděli spolu s další výzdobou rozsvítil na Lidickém náměstí. Zahájení Ústeckých Vánoc sledovaly stovky lidí.

Otevření kruhového objezdu v Předlicích

Výstavba kruhové objezdu na křižovatce ulic Tovární, Hrbovická a Majakovského se blíží k závěru. První vozy se po něm projedou v pondělí 2. prosince.

Primátor přijal delegaci z Albánie

Delegaci Albánské republiky, kterou vedl velvyslanec Ilirian Kuka, ve čtvrtek na magistrátu přijal primátor Petr Nedvědický spolu s dalšími představiteli města.

Jednaly pracovní skupiny Strategie rozvoje města

Svá poslední setkání mají za sebou pracovní skupiny, které připravují podněty návrhové části v rámci zpracování nové Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030.

Do ulic vyjedou nové nízkopodlažní autobusy

Pokračuje modernizace vozového parku Dopravního podniku města Ústí nad Labem. V prosinci dostane pět nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem na CNG,

Technika je na zimní údržbu připravena

Kontroly připravenosti techniky na zimní údržbu se ve společnosti AVE zúčastnil primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

Hlasujte pro ústeckou Dobrou praxi!

Zdravé město Ústí nad Labem bylo vybráno do celorepublikové soutěže o NEJ PRAXI. Hlasovat lze až do 31. 12. 2019.

Dopravní podnik dostane nové parciální trolejbusy

Parciální trolejbusy zakoupené v rámci projektu IROP – Obnova a rozšíření vozového parku DPMUL rozšíří v prosinci vozidlový park Dopravního podniku města Ústí nad Labem.

Připravuje se revitalizace Parku Míru

Revitalizaci Parku Míru, který se nachází u křižovatky ulic Hoření a Malátova na ploše mezi čtyřmi věžovými domy, připravuje město Ústí nad Labem.