Aktuální informace

Programy města na snižování závislostí získaly podporu

Ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR Jarmila Vedralová jednala v Ústí nad Labem o problematice drog a dalších závislostí. Slíbila podporu programům ve městě.

Program dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem

Připravovat žádosti již mohou zájemci o dotace z fondu rady města. Informace a formuláře jsou k dispozici na úřední části webu města.

Zlatí atleti přišli ukázat medaile

Zlatou sportovní návštěvu přivítali v pondělí primátor Petr Nedvědický a jeho náměstkyně Věra Nechybová. Přijali dva čerstvé dorostenecké mistry republiky v atletice.

Elektronický zápis do základních škol

Zápis do základních škol bude probíhat elektronicky. Tento systém zjednodušuje průběh zápisu jak pro rodiče, tak pro ředitele základních škol.

Školy mohou žádat o granty na životní prostředí

O grant na aktivity v oblasti životního prostředí a environmentální výchovy mohou žádat město školy a školská zařízení. Město má pro tento účel připraveno 200 000 korun.

Je za námi druhý ročník Ústeckého masopustu

Ústečané i lidé z okolí si užili druhý ročník Ústeckého masopustu.

Bezdoplatková zóna začala platit v celém městě

Opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje celé území statutárního města Ústí nad Labem a města Trmice za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, je od pondělí 4. března platné.

Diskuze na téma problematiky lidí bez domova

Náměstek Tomáš Vlach pořádal veřejnou diskuzi k problematice lidí bez domova jako první diskuzi z cyklu plánovaných setkání v oblasti sociální politiky.

Oblastní charita Ústí nad Labem získala iglou

Oblastní charitě Ústí nad Labem byly slavnostně předány prostřednictvím města tři iglou od soukromého dárce.

Na další sportovní akce a volnočasové aktivity město vynaloží 4,365 mil. korun

Rozděleny byly dotace za 2,30 mil. korun na akce mimořádného významu v oblasti sportu, 1,312 mil. na akce sportovního kalendáře, 500 tis. korun na volnočasovou činnost dětí a 253 tisíc akce volnočasového kalendáře.