Aktuální informace

9. ročník Přeplavme svůj La Manche právě probíhá

Rada seniorů statutárního města Ústí nad Labem přihlásila ústecké seniory do devátého ročníku štafetového plavání seniorů pod názvem Přeplavme svůj La Manche 2023. Akce potrvá celý únor.

Národní dům prošel úpravami

Nových úprav se dočkal Národní dům v Ústí nad Labem. Na nové změny se dorazilo podívat vedení města.

Šetření v domácnostech ukáže životní podmínky

Český statistický úřad organizuje každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR s názvem Životní podmínky – 2023. Šetření bude probíhat od 4. února do 18. června.

Prevence kriminality proběhla na ZŠ v Krásném Březně

O návštěvu preventistů městské policie požádala krásnobřezenská ZŠ. Jako poděkování strážníkům obdrželo vedení města od ředitelky děkovný dopis.

Komunitní plán péče 2023–2026 byl schválen

Rada schválila 7. Komunitní plán péče. Plán byl zpracován odborníky z oblasti sociálních služeb a uživateli za jednotlivé cílové skupiny obyvatel.

Podporu mysliveckým spolkům při odlovu schválila rada

Radní schválili uzavření Smlouvy o poskytování služby odlovu černé zvěře se čtyřmi mysliveckými spolky. Částka za jeden kus každého odloveného divočáka je 500 Kč.

Plocha před magistrátem bude opravena 

Vyhlášení veřejné zakázky na opravu plochy před magistrátem města schválila rada. Realizována bude výměna stávajícího povrchu za novou kamennou dlažbu.

Město vyhlásilo zakázku na odpadové hospodářství

Rada schválila vyhlášení veřejné zakázky na Služby odpadového hospodářství. Předmětem zakázky je nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem.

Komentovaná procházka po vilové architektuře

Prohlédněte si s námi významné ústecké vily. 

Energeticky úsporná opatření proběhnou ve vybraných budovách města

Aktualizaci zadávací dokumentace k Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města schválila rada. Účelem je snížit provozní náklady a zvýšit energetickou účinnost.