Aktuální informace

Prvňáčky na ZŠ Karla IV. navštívil primátor

Nový školní rok začal ve všech základních školách v Ústí nad Labem. Mezi prvňáčky a jejich rodiče na ZŠ Karla IV. zavítal primátor města Petr Nedvědický.

Den otevřených dveří v kanceláři primátora

Den otevřených dveří v kanceláři primátora Petra Nedvědického se uskuteční ve středu 7. září 2022.

Předpolí lávky na železničním mostě prošlo rekonstrukcí

Lávka přes železniční most je opět průchozí. Od dubna byla pro pěší uzavřená kvůli kompletní rekonstrukci předpolí.

Milostivé léto 2 pomůže s exekucemi

Město upozorňuje občany na možnost zastavit exekuční řízení, jež jsou vedena k vymožení pohledávek statutárního města Ústí nad Labe či městských organizací, ale i dalších veřejnoprávních subjektů. Akce potrvá od 1. září do 30. listopadu.

Zahajovací koncert Dnů evropského dědictví

Dny evropského dědictví v Ústí nad Labem zahájí varhanní a houslový koncert v Chrámu apoštola Pavla.

Neznámá místa Ústeckého kraje

V informačním středisku se uskuteční další z cestovatelských přednášek.

Zdevastované objekty ve Sklářské čeká demolice

Z důvodu hrozícího zřícení půjdou k zemi dva objekty v ulici Sklářská. Předpokládané náklady demolice jsou téměř 4 000 000 Kč.

Dotační program na podporu pohybových aktivit

V rámci programu Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let rozdělili radní dotace sportovním oddílům a klubům.

Na prevenci kriminality putuje téměř půl milionu

Dotaci ve výši 493 000 Kč od Ministerstva vnitra ČR přidělili radní Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem v roce 2022. Finance budou rozděleny do tří projektů.

Srpnové události roku 1968 připomene rozhlas

Městský rozhlas v neděli 21. srpna v 17.00 hodin odvysílá nahrávku Ministerstva vnitra ČR, jejímž cílem je připomenout tragické události z roku 1968.