Aktuální informace

Nová aplikace pro řešení zápachu na Střekově

Město se stále potýká s množstvím stížností na zápach z areálu bývalé Setuzy, které řeší Česká inspekce životního prostředí. Společnosti mají pro své provozy integrovaná povolení Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Ohlédnutí za letošním ročníkem Dnů evropského dědictví

Na letošní ročník Dnů evropského dědictví si našlo cestu téměř 13 500 návštěvníků.

Děti si na dopravním hřišti užily Den bez úrazu

Dne bez úrazu se na Dopravním hřišti městské policie v Krásném Březně zúčastnilo na 200 dětí z ústeckých základních škol. Byly pro ně připraveny ukázky složek integrovaného záchranného systému.

Zastupitelstvo bude pokračovat v jednání 24. září

Primátorka města Věra Nechybová musela z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny zastupitelů přerušit zasedání.

Ústí nad Labem v roli centra strategického rozvoje

Odborníci na strategický rozvoj se sešli 13. a 14. září na dvou významných a vzájemně koordinovaných akcích pořádaných statutárním městem Ústí nad Labem.

Složky IZS cvičily ve Spolchemii

Rozsáhlé cvičení složek Integrovaného záchranného systému probíhalo ve čtvrtek dopoledne v areálu ústecké Spolchemie.

Veřejná konference k návrhové části Územní studie krajiny

Veřejná konference na téma Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem se uskuteční ve středu 10. října 2018 od 15:00 v zasedací místnosti zastupitelstva města.

Evropský týden mobility plný akcí i tento pátek

Den bez úrazu, Parky v pohybu pro seniory a historická procházka městem již tento pátek, tedy 21. 9. 2018 v Ústí nad Labem!

Zastupitelstvo schválilo úpravu vyhlášky na zákaz alkoholu

Rada předložila zastupitelům obecně závaznou vyhlášku na zákaz alkoholu, která omezuje další prostory na základě požadavku obyvatel a předává rozhodování o výjimkách jednotlivým obvodů.

Ve Spolchemii bude taktické cvičení

Taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) na téma požáru v průmyslovém objektu Spolchemie začne ve čtvrtek dne 20. září 2018 v dopoledních hodinách.