Aktuální informace

Volební strany do zastupitelstev jsou registrovány

O registraci volebních stran v komunálních volbách rozhodl ústecký magistrát. O hlasy voličů do zastupitelstva města Ústí nad Labem se uchází patnáct politických uskupení.

Zákaz vstupu do lesa platí v části okresu Ústí nad Labem

Zákaz vstupu do lesa platný od 16. srpna v části území okresu Ústí nad Labem vyhlásil Odbor životního prostředí magistrátu města. Důvodem je dlouhotrvající sucho a s ním spojené nebezpečí požárů.

Odběr povrchových vod pro zalévání je zakázán

Odběr povrchových vod z vodních toků a vodních děl zakázal Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem. Stalo se tak na podnět Povodí Ohře.

Město přidá také pedagogům v MŠ Marxova

O Mateřskou školu Marxova v Předlicích byl rozšířen pilotní program Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách. Rozhodla o tom rada města.

Nové jízdenky se slevou na MHD už se připravují k prodeji

Do prodeje se chystají nové jízdenky, které přinesou dětem a mládeži do 26 let a seniorům nad 65 let výrazné slevy při cestování v městské hromadné dopravě.

Piano už je připravené k hraní

Do atria magistrátu se konečně vrátilo piano. Po opravě jeho přístřešku a naladění je připravené k hraní pro veřejnost.

Kamera hlídá Sklářskou ulici v Předlicích

Problematická část Předlic – Sklářská ulice je nově pod dozorem kamery, která je součástí kamerového systému městské policie.

Podlahová krytina rozšíří možnosti využití stadionu

Mobilní podlahovou krytinu vhodnou pro halové sporty získalo město do vybavení Zimního stadionu. O jejím nákupu rozhodli městští radní.

Motorové vozidlo pro městskou policii

Rozpočtové opatření na pořízení vozidla pro městskou policii schválila rada města. Zároveň schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na nákup tohoto vozidlo.

V Předlicích hořela černá skládka

Velký požár zachvátil v pondělí odpoledne část černé skládky ve vnitrobloku domů v ulicích Sklářská a U Jeslí. Hasiči požár likvidovali do večerních hodin.