Aktuální informace

Vozovka v ulici Kojetická otevřena

V ulici Kojetická proběhla pokládka živičného povrchu v rámci akce SVS a.s. Nyní je vozovka opět v provozu.

Nový komunitní plán péče mohou připomínkovat občané

Město Ústí nad Labem vyzývá občany ORP Ústecko k účasti na připomínkování návrhu 7. Komunitního plánu péče na období 2023–2026.

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem se uskuteční v pondělí 21. listopadu od 12.30 hodin v zasedací místnosti magistrátu. Jste srdečně zváni.

Pozvánka na pietní setkání ke Dni boje za svobodu a demokracii

Pietní akt se uskuteční 17. listopadu od 11.00 hodin u Pomníku obětem komunismu v Městských sadech Ústí nad Labem. Jste srdečně zváni.

Purpurový kostel připomene předčasně narozené děti

Purpurově bude ve středu 16. listopadu v předvečer Světového dne předčasně narozených dětí nasvícen kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ústí nad Labem se tak po páté připojí ke Světovému Dni předčasně narozených dětí.

Odvodnění Plaveckého areálu Klíše

V rámci stavby Rekonstrukce komunikace Na Spálence proběhlo vybudování kanalizačního potrubí pro odvod šedých vod z provozu Plaveckého areálu Klíše do vodoteče.

Ústí si připomnělo Den válečných veteránů

Památku válečných veteránů uctili u památníku v Městských sadech představitelé města, kraje, krajského vojenského velitelství i samotní veteráni.

Zaměstnanci magistrátu se zúčastnili Dnů zdraví

Pro zaměstnance Magistrátu města Ústí nad Labem byly opět připraveny čtyři dny zaměřené nejen na zdraví a zdravý životní styl.

Téměř 200 kilogramů hroznů se sklidilo na Větruši

Sklizeň hroznů proběhla na Městské vinici na Větruši. Do sklízení se zapojili primátor Petr Nedvědický a také iniciátor obnovení vinice Pavel Kacerovský z Ortopedického centra.

Ústecké Vánoce započnou první adventní neděli

Slavnostní zahájení Ústeckých Vánoc na Lidickém náměstí je plánováno tradičně na první adventní neděli, tedy 27. listopadu 2022 od 16.30 hodin. Pro občany je připraven bohatý program po celý předvánoční čas.