Koordinované závazné stanovisko

Základní informace:

Koordinované závazné stanovisko zahrnuje jednotlivá závazná stanoviska těchto odborů: odbor životního prostředí (ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, ochrana přírody, zemědělský půdní fond, státní správa lesa), odbor dopravy a majetku, odbor investic a územního plánování včetně orgánu památkové péče. Žadatel tedy nemusí žádat o jednotlivá stanoviska výše uvedených dotčených orgánů zvlášť, neboť jsou součástí koordinovaného závazného stanoviska, a toto je plně nahrazuje.

Kde to vyřídíte:

Právní odbor

Co k tomu potřebujete:

Písemná žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska

Projektová dokumentace k záměru, pro urychlení vyřízení žádosti ve více vyhotoveních a nebo v elektronické podobě

V případě zastupování žadatele plná moc (stačí kopie)

Formuláře:

Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska (.doc, 187kB)

Související informace:

Koordinované závazné stanovisko bude žadateli vydáno do 30 dnů ode dne doručení na Magistrát města Ústí nad Labem, v komplikovaných případech může být tato lhůta až 60 dní.