Katalog sociálně zdravotních služeb (RISK)

 

V elektronickém katalogu sociálně zdravotních služeb můžete najít 9 oblastí sociální pomoci

  • oblast péče o děti, mládež a rodinu
  • oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek a dalšími formami závislostního chování
  • oblast péče o seniory
  • oblast péče o mentálně postižené
  • oblast péče o duševně nemocné
  • oblast péče o zdravotně postižené
  • oblast péče o občany v sociální krizi
  • oblast péče o občany ohrožené sociálním vyloučením
  • oblast péče o prorodinnou politiku

Ve všech devíti oblastech sociální pomoci existují koordinační skupiny. Jejich náplní práce je koordinace rozvoje sociálních služeb v dané oblasti a příprava odborných podkladů pro práci Komise Rady města Ústí nad Labem pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21. Komise RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 je garantem sociální sféry ve městě Ústí nad Labem a doporučuje orgánům města ke schválení další opatření vedoucí k rozvoji sociální sféry a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Odkaz na katalog > www.socialni-sluzby-usti.cz/

Odkaz na KISSoS - Regionální informační systém komunitních služeb