Akce sáček se zaměřila na osvětu

Akce sáček se zaměřila na osvětu
18.5.2017
Hlavně osvětový charakter měla preventivní akce Projektu Zdravé město Čisté Ústí se sáčky.

 

Týmy složené ze zástupců magistrátu města, městských obvodů, Městské policie a dětí z Domu dětí a mládeže byly ve stejný čas na pěti místech ve všech čtyřech městskýchobvodech. Kontrolovaly, zda majitelů psů udržují pořádek a po svých psech uklízejí exkrementy.

Strážníci nemuseli nikoho postihovat. Kontroly proběhly bez závad, nebylo zjištěno žádné porušení zákona. Strážníci proto při rozhovorech s chovateli připomínali zásady správného venčení psů a potřebu používat sáčky.