Dům v ulici Prokopa Diviše čeká rekonstrukce topení

Dům v ulici Prokopa Diviše čeká rekonstrukce topení
10.10.2017
Topení se bude rekonstruovat v domě v ulici Prokopa Diviše č. 5, který patří do správy Městských služeb. Sídlí zde pohřební služba a některé neziskové organizace.

 

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 705 000 Kč, kterým byly převedeny prostředky z finanční rezervy.

Důvodem rekonstrukce je havarijní stav topného systému, nefunkční regulační ventily a v důsledku toho i velké tepelné ztráty a nehospodárnost vytápění. Dalším důvodem je povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku a měření tepelné energie.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně topných těles, regulačních ventilů s termostatickými hlavicemi, osazení měřidel tepla. Městské služby mají spočítanou návratnost této investice a město plánuje zpracovat projekt na rekonstrukci zbývajících prostor, kterou by financovalo z dotace. Na jedno místo by pak mohly být umístěny organizace poskytující komunitní a sociální služby. Je to aktuálně podpořeno i výsledky ankety Zdravé město, kde občané požadovali zřízení spolkového domu.