Hledá se slogan pro plán udržitelné městské mobility

Hledá se slogan pro plán udržitelné městské mobility
7.2.2019
Soutěž na slogan Pro plán udržitelné městské mobility vyhlásilo město Ústí nad Labem ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu. Měl by mít maximálně tři slova.

 

Soutěž je určena pro zástupce z řad široké i odborné veřejnosti. Účastníkem soutěže (může být kterákoliv fyzická osoba, která k datu ukončení soutěže (tj. 17. 2. 2019) dosáhla věku 18 let, je svéprávná a trestně bezúhonná.

Organizátorem soutěže je Magistrát města Ústí nad Labem ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu.

Náležitosti návrhů sloganu:

  • musí být doručen nejpozději do 17. 2. 2019,

  • musí být v českém jazyce,

  • musí mít max. tři slova (případný název „Ústí nad Labem“ jako součást sloganu se do tohoto rozsahu nepočítá),

  • nesmí obsahovat vulgární či jinak nevhodné výrazy ani mít politický podtext.

  • jeden autor může do soutěže zaslat maximálně dva návrhy.

Jako předmět zprávy uveďte: „Soutěž k sloganu PUMM Ústí nad Labem“ a připojte jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu, na kterou Vás budeme v případě výhry informovat o způsobu převzetí ceny. Zaslané údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa) budou sloužit pouze pro účely soutěže a nebudou předávány třetím stranám. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v průběhu února 2019.

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo výhru předat dle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá organizátorovi soutěže.

Vítězný návrh bude vybrán organizátorem soutěže ze zaslaných příspěvků splňujících soutěžní podmínky. Autor vítězného návrhu obdrží balíček věnovaný statutárním městem Ústí nad Labem a Centrem dopravního výzkumu.

Zasláním příspěvku souhlasí soutěžící se všemi soutěžními podmínkami a se zveřejněním navrhnutého sloganu na webových stránkách https://www.usti-nad-labem.cz/dopravni-portal/pumm/ a na profilu Strategický rozvoj města Ústí nad Labem na sociální síti Facebook. Zasláním soutěžního příspěvku jeho autor dále souhlasí s tím, že v případě, že jeho příspěvek zvítězí, uděluje organizátorovi soutěže souhlas k oprávnění využívání soutěžního příspěvku všemi způsoby a v neomezeném rozsahu, a to i k případným činnostem generujícím zisk, či jinou protihodnotu. Organizátor soutěže je oprávněn tuto licenci na zaslaný příspěvek převádět libovolně a na základě vlastního rozhodnutí na třetí osoby.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nevybrat žádný ze zaslaných návrhů soutěže, případně může bez udání důvodů soutěž kdykoliv zrušit. Zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže upravit soutěžní podmínky.

Své návrhy zasílejte do 17. 2. 2019 na:

jan.husak@mag-ul.cz, andrea.ryvolova@mag-ul.cz  

Příklady sloganů z jiných měst:

  • Praha: Polaď Prahu

  • Brno: Jedeme v tom spolu

  • Litoměřice: Litoměřice dostupné všem

Ústí nad Labem:???