Hledají se nápady na oživení střekovského nábřeží

Hledají se nápady na oživení střekovského nábřeží
19.6.2017
Posouzení možností k oživení střekovského nábřeží bylo cílem prohlídky, kterého se zúčastnili zástupci města a Povodí Labe.

 

Cílem akce bylo nalézt možné průsečíky pro revitalizaci a oživení nábřeží. Záměr města je v roce 2018 zažádat o nadační příspěvek z fondu Nadace Proměny Karla Komárka. V případě úspěchu by bylo možné realizovat projekt do 25 milionů korun se spoluúčastí minimálně deset procent.

Během prohlídky nábřeží od Benešova mostu se diskutovalo o tom, co je a není možné v těchto místech udělat. Dodržet bude nutné některé podmínky: veškeré prvky musí být demontovatelné, přípustná je revitalizace přírodního charakteru bez vnášení jiných materiálů, není možné vysazovat nové dřeviny, cesty řešit položením velkých plochých kamenů.

Mezi návrhy zazněla i možnost vhodného osázení přilehlých svahů nad cyklostezkou: ideální by byly kvetoucí bylinné směsi, zvážit rozšíření úprav i na druhý břeh (levý břeh) od zdymadel směrem do centra. Občerstvení a toalety bude možné řešit pouze jako box, který je rychle demontovatelný.

Součástí dalšího postupu bude schůzka s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Veřejné projednání s občany, spolupráce s iniciativou sdružení Střekovské matky, postupná příprava žádosti o grant, jednání s Povodím Labe o pronájmu pozemků a jejich lepší údržbě.