Město Ústí nad Labem má funkční radu

Město Ústí nad Labem má funkční radu
7.12.2016
Primátorka města na dnešním zasedání zastupitelstva předložila zastupitelům návrh na dovolbu člena rady. Členkou rady navrhla PaedDr. Květoslavu Čelišovou.

Zastupitelé návrh primátorky Věry Nechybové přijali, hlasovalo pro něj 20 zastupitelů. PaedDr. Květoslava Čelišová byla zvolena pro výkon funkce uvolněné členky Rady města Ústí nad Labem. Současně zastupitelstvo stanovilo počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města pro výkon funkce na 4, tedy primátorka, její dva náměstci a jeden člen rady města.