Most dr. Edvarda Beneše čeká oprava

Most dr. Edvarda Beneše čeká oprava
6.12.2016
Město intenzivně vyjednává s krajem o zajištění průjezdnosti dopravy v neomezeném rozsahu.

Na základě výsledků mostní prohlídky dojde k omezení únosnosti unikátního nýtovaného mostu, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. 80 let stará, dnes již rezavá konstrukce, nezvládá nápor dopravy. Kraj plánuje jeho opravu za 200 milionů korun.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje v současné době zadala projekt dopravních opatření, která reagují na tuto situaci. Město Ústí nad Labem se těchto jednání účastní a snaží se řešit dopravní situaci tak, aby co nejméně omezila obyvatele i návštěvníky města. „Prvotním požadavkem města je zajištění průjezdnosti dopravy v neomezeném rozsahu, a to se zvláštním zřetelem na dopravu hromadnou,“ řekla primátorka města Věra Nechybová.

Návrhy opatření ještě nebyly dokončeny a projednány. Výsledky jednání a rozhodnutí kraje při řešení optimalizace dopravy v dané lokalitě budou zveřejněna, jakmile budou známa.

Nejzazší termín pro realizaci opatření je konec března.