Nabídka města na propagaci investičních příležitostí

Nabídka města na propagaci investičních příležitostí
6.9.2016
Ústí nad Labem vyzývá soukromé podnikatelské subjekty k předložení informací o svých podnikatelských záměrech charakteru investičních příležitostí.

 Ve dnech 4. 10. - 6. 10. 2016 se v Mnichově koná 19. Mezinárodní veletrh „Expo Real 2016“ komerčních nemovitostí. Tohoto mezinárodního veletrhu se zúčastní 1 700 vystavovatelů z 35 zemí a očekává se návštěva 35 000 odborníků. Společně s Ústeckým krajem se veletrhu zúčastní také statutární město Ústí nad Labem, a to se záměrem prezentace investičních příležitostí a investičních možností ve městě Ústí nad Labem.

V této souvislosti statutární město Ústí nad Labem vyzývá soukromé podnikatelské subjekty k předložení informací o svých podnikatelských záměrech charakteru investičních příležitostí.
Příležitosti budou prezentovány na domácích i zahraničních veletrzích a konferencích. Publikovány budou na webových stránkách města, na stránkách www.invest-usti.cz a ve vybraných publikacích města.
Vymezení požadovaných informací
1. Plocha, budova, areál
2. Rozloha, počet podlaží, kanceláří apod.
3. Poloha
4. Prodej, pronájem
5. Fotografie v tiskové kvalitě
6. Časová dostupnost
7. Nabízené služby (v případě pronájmu)
8. Speciální požadavky ze strany prodávajícího, pronajímatele
9. Dodatky
10. Kontakt
Formát elektronicky
Počet stran: max. 2 A4 ke každé příležitosti
Město Ústí nad Labem si vyhrazuje právo zhodnotit význam jednotlivých doručených materiálů a jejich zařazení do databáze soukromých investičních příležitostí.
Termín a místo podání
Pokud Vás naše nabídka zaujala a rádi byste využili možnosti bezplatně prezentovat aktivity své společnosti, kontaktujte Ing. Michala Končala z oddělení proinvestorské politiky odboru strategického rozvoje Magistrátu Ústí nad Labem: michal.koncal@mag-ul.cz, telefon 475 271 830.