Poplatky v obvodě Neštěmice jsou nezákonné

Poplatky v obvodě Neštěmice jsou nezákonné
8.6.2017
Právní odbor Magistrátu města Ústí nad Labem pozastavil usnesení rady obvodu Neštěmice o poplatku za pronájem, pacht, prodej směnu pozemků.

 

V odůvodnění rozhodnutí právní odbor uvedl, že platná legislativa takovýto druh poplatku nezná (takovýto správní poplatek neexistuje), neexistuje ani žádné zákonné zmocnění pro vydání zpoplatnění coby místního poplatku.

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dne 15. 5. 2017 přijala usnesení č. 151/17, kterým tento městský obvod zavedl s účinností k 1. 6. 2017 zpoplatnění žádostí o pronájem/pacht/prodej/směnu pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem, svěřených do správy městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice, za jednotnou cenu 300,- Kč + DPH platné v době podání žádosti. Celková částka tak představuje 363 korun. Obvod Neštěmice má podle rozhodnutí 30 dní od doručení rozhodnutí ke zjednání nápravy.

Úplný text rozhodnutí je na úřední desce na webu města.