Poskytnutí příspěvku na prevenci onemocnění zvěře

Poskytnutí příspěvku na prevenci  onemocnění  zvěře
13.2.2017
Rada města schválila 20 tisíc korun na podporu prevence výskytu parazitárních onemocnění spárkaté zvěře na území obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem.

Jako příjemce příspěvku je určena Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Ústí nad Labem, který organizuje a koordinuje provedení příslušných veterinárních opatření k prevenci parazitóz spárkaté zvěře. Léčba probíhala ve dnech 11. 2. a 12. 2. 2017.

Spárkatou zvěří se rozumí v místních podmínkách srnec, jelen, daněk, muflon, jelen sika, prase divoké. Parazitózami spárkaté zvěře se rozumí zejména plicní červivost, motoličnatost, toxoplazmóza, žaludeční a střevní červivost, svalovčitost v důsledku působení vnitřních parazitů a dále střečkovitost (vnější parazité).