Preventisti zkontrolují cestující MHD na zastávce

Preventisti zkontrolují cestující MHD na zastávce
12.5.2017
Nový způsob kontroly cestujících zavedl Dopravní podnik města Ústí nad Labem V případě, že cestující nemá jízdní doklad, není mu umožněn nástup do vozidla.

„Nově se můžeme setkat s tzv. preventisty, kteří kontrolují cestující ještě před vstupem do vozidla. Tito speciálně proškolení přepravní kontroloři jsou na předem určených zastávkách ještě před příjezdem vozidla. Když se trolejbus nebo autobus blíží k zastávce, představí se a vyzvou cestující, ať si připraví své jízdní doklady. Cestujícím, kteří nemají jízdenku, pak není umožněn nástup do vozidla. Prioritou je především snížení počtu cestujících bez platného jízdního dokladu, ale i vyšší přínos do tržeb z jízdného. Jedná se o jedno opatření z mnoha, které jsme od nového roku zavedli,“ popisuje způsob kontroly Libor Turek výkonný ředitel dopravního podniku města.

 

Vyškolení přepravní kontroloři mají na sobě oranžovou reflexní vestu s nápisem Dopravního podniku města Ústí nad Labem a při kontrole se prokazují odznakem přepravní kontroly. Pro zajištění jejich bezpečnosti jsou s nimi na zastávce také strážníci Městské policie Ústí nad Labem. Kontroloři jsou na vytypované zastávky posíláni v předepsaném rozvrhu. Namátková kontrola na určené zastávce probíhá v časovém horizontu 1 – 2 hodiny, dle situace, pak se preventisté přesouvají na další zastávky. Výběr zastávek pro kontrolu není jen na problematických linkách a oblastech, kde je výskyt cestujících bez platného jízdního dokladu jeden z největších, ale i v místech, kde je vyšší kumulace cestujících na zastávkách.

 

„Při první kontrole byl odliv cestujících ze zastávky Mojžíř sídliště markantní, ovšem za pár minut se vrátili s nově pořízenou jízdenkou a byl jim umožněn nástup do vozidla. Někteří cestující také na zastávce čekají, ale když vidí, že přepravní kontrola na zastávce zůstává i po odjetí několika spojů, pošlou si SMS jízdenku nebo si zajdou koupit jízdenku a pak se na zastávku vrátí a nastoupí do vozidla. Evidujeme i zvýšený počet prodaných jízdenek přímo u řidiče. Když se na zastávce objevíme opakovaně, cestující už tuší, co bude následovat a přijdou s platnou jízdenkou. Vidíme tak určitý pokrok v naší práci. Hlavně cestující, kteří si pravidelně kupují časové kupóny, tuto činnost pozitivně vnímají,“ dodal Milan Hrudka, vedoucí přepravní kontroly.