Sankce za dotace z EU se daří snižovat na minimum

Sankce za dotace z EU se daří snižovat na minimum
26.10.2017
Několik úspěchů zaznamenalo Ústí nad Labem v právní bitvě, kterou vede za snížení sankcí vyměřených za chyby při realizaci projektů dotovaných Evropskou unií.

 

Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně, podle kterého je město povinno zaplatit 58,9 milionu korun za pochybení při realizaci projektu Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému v Mojžíři, Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil a vrátil k novému projednání.

Pochybení mělo spočívat v tom, že město při vyhlášení veřejné zakázky požadovalo od zájemců reference o podobných stavbách v posledních třech letech, přitom podle směrnice EU a tehdy platného zákona o veřejných zakázkách bylo možné doložit referenční stavby až pět let zpětně. Přidělená dotace činila 61,2 milionu korun a této částce se rovnala i původní sankce. Sankce stanovená Odvolacím finančním ředitelstvím by tak přesáhla 96 procent.

Soud konstatoval, že auditní orgán, který pochybení zjistil, přitom ve své zprávě doporučil finanční korekci (sankci) ve výši pouze pět procent, korekce od finančního ředitelství je tak podle soudu zjevně nepřiměřená. Při novém projednání je Odvolací finanční ředitelství v Brně vázáno závěry soudu.

„Znamená to pro nás velkou úlevu, protože hrozící sankce, by citelně dopadly na městský rozpočet. Jsem ráda, že se prokázalo, že má smysl neustupovat a bránit se. Děkuji právnímu odboru a všem pracovníkům magistrátu, kteří k úspěšnému vedení nejen tohoto sporu přispěli,“ uvedla primátorka Věra Nechybová.

Podle aktuálních informací rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem také v pěti sporech s Ministerstvem financí, které se týkaly sankcí za projekty dotované z evropských peněz. Soud všechna rozhodnutí ministerstva zrušil a vrátil k novému projednání. Ministerstvo již dříve snížilo sankce na desetinu původně vyměřené částky, i s tím však město nesouhlasilo a napadlo jeho rozhodnutí u soudu. Platí to o třech sankcích za Sektorové centrum, kde jedna sankce byla 7,6 milionu korun, druhá 100 884 korun a v třetím případě 70 931 korun. Zrušena byla i rozhodnutí o dvou sankcích za Revitalizaci Domu kultury ve výši 210 244 korun a 81 613 korun.