Servis kamerového systému bude sjednocen

Servis kamerového systému bude sjednocen
10.9.2018
Servis a revizní práce v rámci městského kamerového systému v Ústí nad Labem bude ve spolupráci s městskou policií poskytovat společnost Metropolnet.

 

Rozhodla o tom rada města, která smluvu s Metropolnetem schválila. Poprvé po 20 letech vytváření kamerového systému byl zpracován jednotný technologický audit a servisní systém. Systém je v současné době tvořen několika samostatnými technologiemi, z nichž nejrozsáhlejší je Geutebruck, dále Omnicast, Ateas a Hikvision.

Základním principem je uzavření smluv jak mezi městem Ústí nad Labem a Metropolnetem, tak současně mezi Metropolnetem a zhotovitelem dle výsledků veřejné zakázky. Metropolnet se zavazuje, že do 2 let pořídí softwarový nástroj pro dohled a správu bodů. Metropolnetem, byla vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka na služby a to v otevřeném řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Předpokládaná cena poskytování servisních a revizních prací činí 20 800 000 Kč bez DPH  po dobu pěti let.