Seznam stanovišť na biologicky rozložitelný odpad

Seznam stanovišť na biologicky rozložitelný odpad
24.4.2017
Ve městě Ústí nad Labem jsou rozmístěny nádoby na sběr a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

 

Na základě úspěchu pilotního projektu sběru a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu, který byl v roce 2016 realizován na sídlišti Severní Terasa, vedení města rozhodlo o rozšíření svozu tohoto odpadu do ostatních městských obvodů.

Od 1. března jsou ve všech městských obvodech u vybraných stanovišť nádoby na tříděný odpad i hnědé nádoby na biologicky rozložitelný komunální odpad o velikosti 240 l. Svoz probíhá do června 2017 jednou za 14 dní v pátek. Poté bude v případě potřeby jeho četnost zvýšena nebo zachována. Z prvních zkušeností však vyplývá, že ne všichni občané vědí, pro jaký druh odkládaného odpadu je tato nádoba určena a používají ji k odhazování „běžného“ směsného komunálního odpadu či plastů. Nesprávným tříděním však dochází k znehodnocení samotného odpadu, který pak není možné uložit na kompostárně a následně dále využít.

Do nádob patří:
tráva, plevel, zbytky pečiva a obilovin, košťály i celé rostliny, seno a sláma, zemina z květin, hnůj, slepičí trus, hobliny a piliny, padané ovoce, slupky z ovoce a zeleniny, zbytky ovoce a zeleniny, listí a drcené větve, kávový a čajový odpad včetně filtrů.

Ostatní odpad (např. pleny, maso a kosti, oleje a tuky, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá zvířata, kočkolit, biologicky nerozložitelné odpady, uhelný popel a smetky z ulice, sáčky z vysavače, cigaretové oharky, podestýlka z chovu drobných zvířat) do těchto nádob NEPATŘÍ.

Zároveň žádáme, aby odpad do nádob byl vhazován bez igelitových sáčků či tašek.

Seznam stanovišť s hnědými nádobami naleznete na webových stránkách města
(http://www.usti-nad-labem.cz/files/uredni-deska/ozp-pim_20170308.pdf)

Více informací získáte na odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, Bc. Hana Jančovičová, tel. 475 271 745, hana.jancovicova@mag-ul.cz nebo Ing. Miroslav Pihera, tel. 475 271 708, miroslav.pihera@mag-ul.cz