V anketě o Klíši zvítězila široká skluzavka

V anketě o Klíši zvítězila široká skluzavka
11.5.2017
Širokou skluzavku preferují na venkovním koupališti plaveckého areálu Klíše čtenáři webu města, v anketě získala 70 procent hlasů.

 

Anketa byla ukončena 10. května, zúčastnilo se jí na 855 lidí, většina z nich se přiklonila k široké skluzavce, tobogán si přálo jen 30 procent účastníků ankety.

První etapa prací by měla začít ještě letos. Návrh rekonstrukce venkovního areálu byl zpracován formou ověřovací studie s náklady 174 tisíc korun, kterou zpracoval CENTROPROJEKT GROUP a.s. ZLÍN.

V návrhu je zohledněno několik základních principů:
1. Navázat na historické kompoziční vazby, trasy a směry
2. Zajistit maximální dosažitelnost prostorů v areálu osobám se sníženou pohyblivostí
3. Využít v maximální míře přírodní materiály (dřevo, kámen)
4. Celkově kultivovat zpevněné a zelené plochy, zbavit se náletové zeleně, zajistit přirozené zastínění vzrostlými stromy a docílit tak příjemné mikroklima
5. Rekonstruovat oba venkovní bazény tak, aby ve všech směrech vyhovovaly dnešním standardům a normám a také je vybavit systémem vodních atrakcí, aby získaly na atraktivitě a byly přitažlivé pro co nejširší okruh návštěvníků.
Studie byla zpracovaná jako variantní řešení, kdy s ohledem na rozsah a finanční náročnost byla za optimální zvolena varianta, která je rozdělena do dvou etap.

První etapa zahrnuje:
1. Rekonstrukci obou bazénů s veškerými vodními prvky (je počítáno s tím, že projektová dokumentace bude řešit bazénové vany z nerezu) a s veškerou bazénovou technologií (nadzemní i podzemní technologické objekty).
2. Rekonstrukci okolních ploch bazénů, vybudování terasy (paluby) mezi plaveckým a dětským bazénem a vybudování propojovacího schodiště, ploch pro lehátka, brouzdaliště, atd.
3. Vybudování prostoru pro plavčíky, šatny se sociálním zařízením, zajištění prostor pro ošetřovnu a letní pokladnu.
4. Terénní úpravy a opravy stávajících ploch a terasy ve východní části areálu, dětské hřiště atd.
5. Zajištění všech nutných sítí (elektro, voda a kanalizace, slaboproudy (ostraha areálu a monitoring, ozvučení, veřejné osvětlení atd.)

Uvažované vodní atrakce:
1. Plavecký bazén
Velká skluzavka, lezecká stěna, vodní číše a vodní stěna, vodní děla a chrliče, dnová perlička, masážní lehátka apod.

2. Dětský bazén
Koráb se skluzavkou, malé skluzavky, stříkací korály a ryby, vodní děla atd.

Předpokládaná cena I. etapy je 63,4 mil. korun.