Zastupitelé rozhodli o rozdělení přebytku hospodaření

Zastupitelé rozhodli o rozdělení přebytku hospodaření
21.6.2017
Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrku Ústí nad Labem za rok 2016 schválili zastupitelé města.

 

Výsledek hospodaření skončil přebytkem 364 milionů korun, po odečtení prostředků na povinné platby, rezervy na dosud nerealizované investiční akce a další už rozhodnuté výdaje zbývá k rozdělení téměř 145,9 milionu korun.

O tom, jak přebytek rozdělit, zastupitelé dlouze diskutovali a zaznělo několik protinávrhů. Po poradě zastupitelských klubů byl schválen kompromisní návrh primátorky Věry Nechybové.

Například na předčasnou splátku dluhu města je určeno dvacet milionů korun, dotace městským obvodům představuje dvanáct milionů korun – po třech milionech pro každý z nich.  Na rekonstrukci budovy magistrátu - přepážkové centrum bylo uvolněno 20 milionů korun.

Odbor místních organizací a školství získá na opravy a údržbu školských zařízení 18 milionů korun. Na realizaci elektronického odbavovacího systému v dopravních prostředcích DPMÚL schválili zastupitelé 10 milionů korun. Na opravy komunikací bylo schváleno patnáct milionů korun, na financování rekonstrukce hřiště v Mojžíři dostane obvod Neštěmice deset milionů korun, na opravu kaple na hřbitově v Krásném Březně se počítá se dvěma miliony korun. Opravy v Severočeském divadle podpoří dva miliony korun. Stejná částka půjde do rozvoje areálu Corsa a Větruše.