Publikace z oboru regionálních dějin Ústí nad Labem a Ústecka distribuované Archivem města Ústí nad Labem

Dějiny města Ústí nad Labem
První české vydání podrobných dějin města od pravěku do roku 1995, zpracoval mezinárodní kolektiv autorů za redakce Kristiny a Vladimíra Kaiserových.
Vydalo město Ústí nad Labem v roce 1995, 370 s. + 104 stran obr. příloh
Formát: B 4
ISBN 80-901761-5-1
rozebráno, možno si stáhnout z internetu: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/historie-mesta/
Lenka Bobková, Kateřina Bobková, Středověké Ústí nad Labem ve světle královských listin
Studie o počátcích města a jeho středověké historii s překlady nejdůležitějších královských listin. Slavnostní tisk k 750. výročí první písemné zmínky Ústí nad Labem jako královského města, bibliofilské číslované vydání o nákladu 1000 výtisků. Ilustrace Jan Lepšík. Sazba a tisk Ateliér Krupka v Úvalech u Prahy. Celopapírová ruční vazba do historické makulatury.
Formát: A 4
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: zdarma
Ústecká vlastivěda sv. I.
Tomáš Horák, Varhany a varhanáři Ústecka

Přehled a popis dochovaných varhan v okrese Ústí nad Labem, varhanářských dílen. Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2002. S četnými fotografiemi v textu. Rejstřík, německé resumé. 82 s. + 4 s. barevných příloh. Měkká vazba
Formát: A 4
Cena: rozebráno
ISBN 80-902856-7-8
Ústecká vlastivěda sv. II.
Zdeněk Kučera, Ústecko na starých mapách

Přehled vývoje mapového zobrazování v okrese Ústí nad Labem. Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2002.
26 stran textu + 34 stran vesměs barevných reprodukcí map. Měkká vazba.
Formát: A 4
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 158 Kč
ISBN 80-86646-00-9
Ústecká vlastivěda sv. III.
Jiří Úlovec, Hrady, zámky a tvrze na Ústecku

Podrobná historie hradů, zámků a tvrzí v okrese Ústí nad Labem + hradu Kyšperku v okrese Teplice včetně popisu již neexistujících objektů. Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2002. S četnými fotografiemi, plány a kresbami v textu. 252 s. + 4 s. barevných příloh. Celoplátěná strojní vazba.
Formát: A 4
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 203 Kč
ISBN 80-86646-01-7
Ústecká vlastivěda sv. IV.
Martin Veselý, Vojenské dějiny Ústecka

Přehled všech vojenských bitev a akcí v okrese Ústí nad Labem v letech 1044-2002. Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2003. S četnými fotografiemi, plány a kresbami v textu. 240 s. Celoplátěná strojní vazba.
Formát: A 4
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 296 Kč
ISBN 80-86646-03-3
Ústecká vlastivěda sv. V/1.
Petr Špaček, Tak to bylo v Ústí

Ústí nad Labem – město, Krásné Březno a Klíše na starých pohlednicích a fotografiích
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2008. Album s barevnými reprodukcemi přibližně 550 pohlednic a fotografií s odbornými popisy. 286 s. Anglický a německý překlad textů pod obrázky. Celoplátěná strojní vazba.
Formát: A 4
Distribuce: Informační středisko města Ústí nad Labem
Cena: rozebráno
ISBN 978–80-86646-21-1
Ústecká vlastivěda sv. V/2.
Petr Špaček, Tak to bylo na Ústecku

Střekov, Sebuzín, Brná nad Labem, Svádov, Vaňov, Hostovice, Tuchomyšl, Předlice, Všebořice, Bukov, Skorotice, Božtěšice, Stříbrníky, Dobětice, Neštěmice a Mojžíř na starých pohlednicích a fotografiích
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2009. Album s barevnými reprodukcemi přibližně 550 pohlednic a fotografií s odbornými popisy. 276 s. Anglický a německý překlad textů pod obrázky. Celoplátěná strojní vazba.
Formát: A 4
Distribuce: Informační středisko města Ústí nad Labem
Cena: rozebráno
ISBN 978–80–86646–28–2
Ústecká vlastivěda sv. V/3.
Petr Špaček, Tak to bylo na Ústecku 2

Zbývající města a obce okresu Ústí nad Labem na starých pohlednicích a fotografiích
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2010. Album s barevnými reprodukcemi přibližně 650 pohlednic a fotografií s odbornými popisy. 328 s. Celoplátěná strojní vazba.
Formát: A 4
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 410 Kč
ISBN 978–80–86646–29–9
Ústecká vlastivěda sv. VI.
Vladimír Kaiser, Ústecké retro

Album fotografií města a jeho obyvatel z let 1947 – 1989
Vydalo Statutární město Ústí nad Labem v roce 2011. Album s barevnými reprodukcemi přibližně 650 fotografií a plakátů s odbornými popisy. 260 s. Celoplátěná strojní vazba.
Formát: A 4
Cena: rozebráno
ISBN 978–80–86646–34–3
Ústecká vlastivěda sv. VII.
Zdeněk Urban, Moje (nejen) blbé dvacáté století

Obrázky ze života.
Autobiografický komiks významného výtvarníka působícího od roku 1960 v Ústí nad Labem
Vydalo Statutární město Ústí nad Labem v roce 2012. 76 s., laminovaná tvrdá vazba.
Formát: A 4
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 137 Kč
ISBN 978–80–86646–36–7
Ústecká vlastivěda sv. VIII.
Kristýna Janečková, Hrad Střekov – perla nad Labem

Historie romantického a později turistického objevování hradu Střekova od konce 18. století s bohatými ilustracemi
Vydalo Statutární město Ústí nad Labem v roce 2012. 100 s., laminovaná tvrdá vazba.
Formát: A 4
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 150 Kč
ISBN 978–80–86646–37–4
Ústecká vlastivěda sv. IX.
Václav Krejčí, Ústí nad Labem rozvoj města 1950 – 2010

Vzpomínky významného českého architekta působícího v Ústí nad Labem a Mostě od roku 1952 s bohatě dokumentovaným přehledem moderní stavební historie Ústí nad Labem.
Vydalo Statutární město Ústí nad Labem v roce 2013. 344 s., celoplátěná strojně šitá vazba.
Formát: A 4
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 318 Kč
ISBN 978–80–86646–39–8
Ústecká vlastivěda sv. X.
Kristina Kaiserová, Vladimír Kaiser a Helena Patráková, Obrazové album ze života ústeckého archiváře Franze Josefa Umlaufta
Základem knihy je textová i fotografická pozůstalost významného severočeského vlastivědce a dlouholetého ředitele ústeckého městského archivu F. J. Umlaufta. Pozornost zaslouží fotografie vesnického života v Lipové (Spansdorf) i dalších míst.   
Vydalo Statutární město Ústí nad Labem v roce 2014, 200 s., celoplátěná strojně šitá vazba.
Formát: A 4
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 250 Kč
ISBN 978–80–86646–50–3
Ústecká vlastivěda sv. XIII.
Petr Karlíček. Ústí nad Labem v roce 1918. Přelomový rok ve městě a jeho okolí

Dramatické události přelomového roku 1918 ve městě Ústí nad Labem zpracované den po dni na základě archivních pramenů, tisku nebo vzpomínek. Nejdramatičtějšími momenty jsou zde nepokoje a obsazení převážně německého města Ústí nad Labem československou armádou v závěru roku 1918. Velké množství fotografií a reprodukcí dobových dokumentů v textu.
Vydalo Statutární město Ústí nad Labem v roce 2018, 90 s., celoplátěná strojně šitá vazba.
Formát: A 4
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem
Cena: 217 Kč
ISBN 978–80–86646–59–6
Ústecká vlastivěda sv. XIV.
Vladimír Kaiser, Petr Karlíček a Jiří Preclík, Rudolf Jenatschke. Kněz posedlý fotografií

Život a dílo zapomenutého a bezesporu velmi nadaného ústeckého fotografa Rudolfa Jenatschkeho. Jeho fotografie zachycují všední život v severních Čechách ve městě i na venkově v letech 1904–1945. Unikátní jsou snímky zachycující první světovou válku a její konec v Ústí nad Labem. Nevšední jsou též snímky kolorované autorem a fotografie řeky Labe.
Vydalo Statutární město Ústí nad Labem v roce 2014, 318 s., celoplátěná strojně šitá vazba.
Formát: A 4
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem
Cena: rozebráno
ISBN 978–80–86646–60–2
Ústecká vlastivěda sv. XV.
Petr Karlíček, Průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou.

V polovině prosince 2021 konečně vyšel v nezvyklém formátu dlouho očekávaný historický Průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou. Čtenářům přibližuje jejich historii, dochované pověsti,  v černé kronice pak naleznou i informace o dobových kriminálních činech a neštěstích. Minulost a současnost pak ožívá i v několika rozhovorech s pamětníky či lidmi, kteří se tamní krajinou dodnes zabývají. Závěr Průvodce patří tipům na výlety v nejbližším okolí. Součástí spisku jsou i dosud neuveřejněné fotografie, kresby, mapy či dokumenty. Průvodce ilustroval akademický malíř Jakub Hrdlička a graficky upravili Magdalena Lindaurová a Michal Chodanič.
Vydalo Statutární město Ústí nad Labem a Muzeum v přírodě Zubrnice v roce 2021, 256 s., celoplátěná strojně šitá vazba.
Formát: 13,5 x 17,5 cm
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem, Muzeum v přírodě Zubrnice a Muzeum města Ústí nad Labem
Cena: Rozebráno
ISBN 978–80–86646–65–7
Ústecká vlastivěda sv. XV. (druhé rozšířené vydání)
Petr Karlíček, Průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou.

Druhé a rozšířené vydání Průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou vyšlo v prosinci 2022. Čtenářům přibližuje jejich historii, dochované pověsti,  v černé kronice pak naleznou i informace o dobových kriminálních činech a neštěstích. Minulost a současnost pak ožívá i v několika rozhovorech s pamětníky či lidmi, kteří se tamní krajinou dodnes zabývají. Závěr Průvodce patří tipům na výlety v nejbližším okolí. Součástí spisku jsou i dosud neuveřejněné fotografie, kresby, mapy či dokumenty. Průvodce ilustroval akademický malíř Jakub Hrdlička a graficky upravili Magdalena Lindaurová a Michal Chodanič. Druhé vydání je rozšířeno o obrazový materiál (fotografie, mapy, plány), pověsti a rozhovory s pamětníky.
Vydalo Statutární město Ústí nad Labem a Muzeum v přírodě Zubrnice v roce 2021, 297 s., celoplátěná strojně šitá vazba.
Formát: 13,5 x 17,5 cm
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem, Muzeum v přírodě Zubrnice a Muzeum města Ústí nad Labem
Cena: rozebráno
ISBN 978–80–86646–71–8
Memorabilia ustensis sv. 1
Ladislav Muška, Hrrrůůůzzy ústecké opery

Vzpomínky na ústeckou operu v 50.-80.letech 20. století.
Ilustroval Miloš Nesvadba.
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2000, 88. s.
Měkká vazba
Formát A 5
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 62 Kč
ISBN 80-902856-0-0
Memorabilia ustensis sv. 2
Bedřich Rohan, Ústecký šoulet

Z němčiny přeložila Hana Tomková.
Vzpomínky na ústeckou židovskou komunitu ve 20.-30.letech 20. století.
Obálka Jan Lepšík, s fotografiemi v textu
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2001, 166. s.
Měkká vazba
Formát A 5
Cena: rozebráno
ISBN 80-902856-1-9
Memorabilia ustensis sv. 3
Jaroslav Löffelmann, Chvála labských strání

Myslivecké povídky z revírů v okolí Ústí nad Labem.
Ilustroval Bohumil Skoupý
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2001, 288. s.
Měkká vazba
Formát A 5
Cena: rozebráno
ISBN 80-902856-3-5
rozebráno
Memorabilia ustensis sv. 4
Martin Chrz, Leopold Pölzl

Životopis ústeckého předválečného starosty a významného představitele německé sociální demokracioe v Československu.
Obálka Jan Lepšík
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2002, 108. s. + 8 stran obr. příl.
Měkká vazba
Formát A 5
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 70 Kč
ISBN 80-902856-2-7
Memorabilia ustensis sv. 5
Johanna von Herzogenberg, Z mého života

Vlastní životopis významné německé kunsthistoričky, která v letech 1924-1938 vyrůstala v Ústí nad Labem.
Obálka Jan Lepšík.
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2002, 108. s. + 8 stran obr. příl.
Měkká vazba
Formát A 5
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 170 Kč
ISBN 80-902856-2-7
Memorabilia ustensis sv. 6
Václav Cílek a Jan Němec, Skryté poklady ústecké terakoty

Historie keramické výroby v severozápadaních Čechách v 19. a 20. století se zaměřením na firmu Johann Maresch z Ústí nad Labem a její produkci trpaslíků. S exkursem Archeus pozemský neboli radostná věda o trpaslících.
Obálka Vladimír Kaiser. Vyšlo ke 150. výročí narození Ferdinanda Maresche.
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2004, 158. s. s černobílými a barevnými obrázky v textu
Měkká vazba
Formát A 5
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 116,- Kč
ISBN 80-86646-05-X
Memorabilia ustensis sv. 7
Věra Možnarová, Vineam sitam in lapide. Tradice vinařství na Ústecku.

Historie a současnost pěstování vinné révy na Ústecku.
Obálka Vladimír Kaiser.
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2004, 92 stran, černobílé a barevné obr. příl. v textu
Měkká vazba
Formát A 5
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 155,- Kč
ISBN 80-86646-07-6
Memorabilia ustensis sv. 8
Tomáš Okurka, Všeobecná německá výstava v Ústí nad Labem 1903. 

Zákulisí přípravy a průběh největší výstavy v historii Ústí nad Labem na níž se uskutečnilo první bezdrátové telegrafické spojení v Čechách.
Obálka Vladimír Kaiser.
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2005, 174 stran, černobílé a barevné obr. příl. v textu
Měkká vazba
Formát: 160x230 mm
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena:  191,- Kč
ISBN 80-86646-11-6
Memorabilia ustensis sv. 9
Jan Havel, Vladimír Kaiser, Otfrid Pustejovsky, Stalo se v Ústí nad Labem 31. července 1945. 

Popis masakru Němců v Ústí nad Labem po výbuchu muničního skladiště 31. července 1945. Edice situačních zpráv bezpečnostních orgánů a dalších dokumentů.
Obálka Vladimír Kaiser.
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2005, 92 stran, černobílé obr. příl. v textu
Měkká vazba
Formát: 160x230 mm
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena:  64,- Kč
ISBN 80-86646-11-4
Memorabilia ustensis sv. 10
Stanislav Ehnert, Arma do toho! 

Edice kroniky fotbalového oddílu Spartak Ústí nad Labem z let 1950-1959 s výsledky a fotografiemi z utkání I. a II. fotbalové ligy.
Obálka Vladimír Kaiser.
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2006, 288 stran, černobílé obr. příl. v textu
Měkká vazba
Formát: 160x230 mm
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena:  334,- Kč
ISBN 80-86646-14-9
Memorabilia ustensis sv. 11
Martin Zubík, Tradice basketbalu v Ústí nad Labem 1946-2006 

Počátky basketbalu v Ústí nad Labem a přehled sportovních basketbalových oddílů s bohatou fotopřílohou.
Obálka Vladimír Kaiser.
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2006, 76 stran, černobílé a barevné obr. příl. v textu
Měkká vazba
Formát: 160x230 mm
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena:  113,- Kč
ISBN 80-86646-17-3
Memorabilia ustensis sv. 12
Martin Krsek, Martin Zubík, Tramvajové neštěstí v Ústí nad Labem 13. července 1947. 

Dokumentace dosud největší tramvajové nehody v českých zemích. Jako příloha DVD s filmem České televize z cyklu Osudové okamžiky z r. 2001 s výpověďmi účastníků nehody a historickými filmovými záběry ústeckých tramvají a autobusů z let 1930 – 1968.
Obálka Vladimír Kaiser.
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2007, 76 stran, černobílé obr. příl. v textu
Měkká vazba
Formát: 160x230 mm
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena:  107,- Kč včetně DVD
ISBN 80-86646-22-0
Memorabilia ustensis sv. 13
Jaroslav Brodský, Řešení gama.

Učitel Jaroslav Brodský přišel do Brné nad Labem v roce 1945. V roce 1950 byl zatčen StB a za vykonstruované obvinění ze špionáže pro CIA odsouzen k 15 letům vězení. Brodský prošel skoro všechny komunistické kriminály. Ve věznici Leopoldov nějaký čas sdílel celu s Gustávem Husákem. Po propuštění v roce 1960 žil a působil v Ústí nad Labem. Na jaře 1968 se stal spoluzakladatelem K 231. Z obavy před další perzekucí po okupaci Československa v srpnu 1968 emigroval do Kanady, kde v roce 1970 vydal autobiografickou beletrii Řešení gama. V roce 1991 vyšla v nakladatelství Lidových novin poprvé u nás. Toto je její druhé vydání rozšířené o fotodokumentaci a další přílohy.
Obálka Vladimír Kaiser.
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2007, 160 stran, černobílé obr. příl. v textu
Měkká vazba
Formát: 160x230 mm
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena:  59 Kč
ISBN 978-80-86646-23-7
Memorabilia Ustensis sv. XIV.
Věra Hladíková, Kameny zmizelých v Ústí nad Labem.

Publikace je věnována památce obětem holokaustu z Ústí nad Labem. Kameny zmizelých (Stolpersteiny) připomínají židovské oběti nacistického režimu po celé Evropě. Kniha archivářky Věry Hladíkové vyšla u příležitosti položení ústeckých Stolpersteinů dne 26. ledna 2023.
Vydalo Statutární město Ústí nad Labem a Muzeum v přírodě Zubrnice v roce 2022, 30 s.
Formát: 12 x 21 cm
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 89 Kč
ISBN 978–80–86646-68-8
Ladislav Cihlář: Sedm let jsem u Vás sloužil…
Vzpomínky prvního přednosty ústeckého okresního úřadu ing. Ladislava Cihláře. Doplněno dokumentárními fotografiemi.
Obálka Vladimír Kaiser.
Vydalo Statutární město Ústí nad Labem v roce 2011, 272 stran, černobílé obr. příl. v textu
Laminovaná tvrdá vazba.
Formát: 120x230 mm
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 231 Kč
ISBN 978–80-86646-33-6
Ústecký sborník historický 1966
sborník článků a studií, redigoval Jan Bouček, Okresní archiv v Ústí nad Labem 1966,
216 stran, německá resumé.
Formát A 5.
Měkká vazba
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: zdarma
Historický sborník Ústecka 1967
sborník článků a studií, redigoval Jan Bouček, Okresní archiv v Ústí nad Labem 1967
192 stran, německá resumé
Měkká vazba
Formát A 5
rozebráno
Historický sborník Ústecka 1968
Vznik samostatného Československa a severní Čechy
Sborník článků a studií, redigoval Jan Bouček, Okresní archiv v Ústí nad Labem 1968
264 stran, německá resumé
Formát A 5
Měkká vazba
Cena: rozebráno
Historický sborník Ústecka 1968
Vznik samostatného Československa a severní Čechy

Sborník článků a studií, redigoval Jan Bouček, Okresní archiv v Ústí nad Labem 1968
264 stran, německá resumé
Formát A 5
Měkká vazba
Cena: rozebráno
Historický sborník Ústecka 1971
Sborník článků a studií, redigovali Ladislav Duček, Quido Kastner, Karel Král, Josef Bechyně , Horizont, Praha 1972, 164 s.
Měkká vazba
Formát A 5
Cena: rozebráno
Ústecký sborník historický 1979
Sborník článků a studií, redigoval Ivan Martinovský, Severočeské nakladatelství , Ústí nad Labem 1981, 272 s. +16 s. obr. příl., německá resumé
Strojně šitá celoplátěná vazba
Formát A 5
Cena: rozebráno
Ústecký sborník historický 1983
Sborník článků a studií, redigoval Ivan Martinovský, Severočeské nakladatelství Ústí nad Labem 1984, 412 s. německá resumé
Formát A 5
Strojně šitá celoplátěná vazba
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: zdarma
Ústecký sborník historický 1985
Sborník článků a studií, redigoval Ivan Martinovský, Severočeské nakladatelství , Ústí nad Labem 1985, 600 s., německá resumé
Strojně šitá celoplátěná vazba
Formát A 5
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: zdarma
Ústecký sborník historický 2000
Sborník článků a studií, redigovali Michaela Hrubá, Václav Houfek, Kristina a Vladimír Kaiserovi, Muzeum města Ústí nad Labem ve spolupráci s Archivem města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2000, 302 s., německá resumé
Formát A 5
Měkká vazba
Distribuce: Muzeum města Ústí nad Labem
Cena: 95 Kč
ISBN 80-902241-7-2
Ústecký sborník historický 2001
Gotické umění a jeho souvislosti

Sborník článků a studií, redigovali Jaromír Homolka, Michaela Hrubá, Petr Hrubý a Michaela Ottová, Muzeum města Ústí nad Labem ve spolupráci s nakladatelstvím albis intwernational, Ústí nad Labem 2001, 514 s., německá resumé
Formát 160x230 mm
Měkká vazba
Distribuce: Muzeum města Ústí nad Labem
Cena: 190 Kč

ISBN 80-80-86475-01-8
EAN 978-80-86475-01-1
Příspěvky k ústecké vlastivědě 1/2000
Sborník drobných článků a zpráv, redigoval Vladimír Kaiser, vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2000. 56 s.
Formát A 5
Distribuce: Muzeum města Ústí nad Labem
Cena: 30,- Kč
ISSN 1213-1873
Příspěvky k ústecké vlastivědě 2/2001
Sborník drobných článků a zpráv, redigoval Vladimír Kaiser, vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2001. 72 s.
Formát A 5
Distribuce: Muzeum města Ústí nad Labem
Cena: 30,- Kč
ISSN 1213-1873
Příspěvky k ústecké vlastivědě 3/2001
Sborník drobných článků a zpráv, redigoval Vladimír Kaiser, vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2000. 64 s.
Formát A 5
Distribuce: Muzeum města Ústí nad Labem
Cena: 30,- Kč
ISSN 1213-1873
Ústecké kalendárium 2001
Přehled událostí roku 2001, uspořádala Iva Králová, , vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2002, 40 s., fotografie v textu
Formát 160x230 mm
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: zdarma
ISBN 80-902856-8-6
Ústecké kalendárium 2002
Přehled událostí roku 2001, uspořádala Iva Králová, vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2003, 76 s., fotografie v textu
Formát 160x230 mm
Cena: rozebráno
ISBN 80-86646-02-5
Ústecké kalendárium 2003
Přehled událostí roku 2001, uspořádaly Eva Francová a Stanislava Klečáková, vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2004, 48 s., fotografie v textu
Formát 160x230 mm
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: zdarma
ISBN 80-86646-06-8
Ústecké kalendárium 2004
Přehled událostí roku 2004, uspořádaly Eva Francová, Stanislava Klečáková a Iva Kolářová, vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2005, 36 s., fotografie v textu
Formát 160x230 mm
Měkká vazba
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: zdarma
ISBN 80-86646-08-419
Ústecké kalendárium 2005
Přehled událostí roku 2005, uspořádaly Eva Francová, Stanislava Klečáková a Iva Kolářová, vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2006, 44 s., fotografie v textu
Formát 160x230 mm
Měkká vazba
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: zdarma
ISBN 80-86646-15-7
Ústecké kalendárium 2006
Přehled událostí roku 2005, uspořádaly Eva Francová, Stanislava Klečáková a Iva Kolářová, vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2007, 64 s., fotografie v textu
Formát 160x230 mm
Měkká vazba
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: zdarma
ISBN 978-80-86646-21-6
Ústecké kalendárium 2007
Přehled událostí roku 2007, uspořádali Petr Karlíček, Iva Kolářová a Marcela Oubrechtová, vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2007, 28 s., fotografie v textu
Formát 160x230 mm
Měkká vazba
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: zdarma
ISBN 978-80-86646-24-4
Ústecké kalendárium 2008
Přehled událostí roku 2008, uspořádali Petr Karlíček a Marcela Oubrechtová, vydalo Statutární město Ústí nad Labem v roce 2010, 40 s., fotografie v textu
Formát 160x230 mm
Měkká vazba
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: zdarma
ISBN 978-80-86646-31-2
Ústecké kalendárium 2009
Přehled událostí roku 2009, uspořádali Petr Karlíček a Marcela Oubrechtová, vydalo Statutární město Ústí nad Labem v roce 2010, 32 s., fotografie v textu
Formát 160x230 mm
Měkká vazba
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: zdarma
ISBN 978-80-86646-32-9
Ústecká kalendária 2010–2014. Kronika města Ústí nad Labem
Přehled událostí z let 2010–2014, uspořádali Eva a Jan Grisovi, Eduard Štěpař, vydalo Statutární město Ústí nad Labem v roce 2020, 146 s., fotografie v textu
Měkká vazba lepená
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Formát: A 5
Cena: zdarma
ISBN 978-8086646-64-0
Acta phonographica sv. I.
Jan Müller a Petr Prajzler. Budování československého gramofonového průmyslu po druhé světové válce (1945–1963).

Výpravná publikace popisuje populárně-naučnou formou prvních patnáct let budování československého poválečného gramofonového průmyslu a vznik národního podniku Gramofonové závody, předchůdce dnešní firmy Supraphon a.s.
Měkká vazba lepená
Formát: A 4
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem, Radioservis
Cena: 145 Kč
ISBN 978-80-86646-57-2
Acta phonographica sv. II.
Jan Müller
, R. A. Dvorský.
R. A. Dvorský patří mezi přední osobnosti české kultury a řadí se k důležitým průkopníkům moderní populární hudby. Byl to muž mnohostranného zaměření: kabaretiér, hudebník – klavírista, zpěvák, hudební skladatel, dirigent a v neposlední řadě hudební nakladatel, který se velkou měrou zasloužil o rozvoj naší populární hudby. Dvorský byl naší první pěveckou hvězdou pop-music. Informace o jeho poválečném pronásledování jsou v tomto rozsahu uveřejněny vůbec poprvé. Publikaci doplňuje velké množství dosud nikdy neuveřejněného obrazového materiálu.
Měkká vazba lepená
Formát: A 4
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem, Radioservis
Cena: 175 Kč
ISBN 978-80 86646-63-3
Diskografie I, Bulletin zvukového oddělení Archivu města Ústí nad Labem
Vladimír Kaiser – Petr Kotyk, Význační instrumentalisté na standardních gramofonových deskách, výběrový katalog

Vydal Archiv města Ústí nad Labem 1989, 82 s.
Formát A 5
rozebráno
Diskografie II, Bulletin zvukového oddělení Archivu města Ústí nad Labem
Jindřich Meszner, Trampská písnička na standardních gramofonových deskách 1928 – 1943

Diskografie české trampské písně, 102 s. Vydal Archiv města Ústí nad Labem 1990.
Formát A 5
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: zdarma
Ivan Martinovský, František Cvrk, Marta Cvrková, Dějiny zaniklých obcí – Tuchomyšl
Dějiny obce likvidované v roce 1977 těžbou uhlí. Kresby Vladimír Kaiser st., 168 s. + 15 s. obr. příl.
Vydal Okresní archiv v Ústí nad Labem v r. 1983.
Formát A 5
Měkká vazba
rozebráno
Marta Cvrková, Věra Hladíková, Kristina Kaiserová, Vladimír Kaiser, František Ledvinka, Dějiny zaniklých obcí – Vyklice, Lochočice a Otovice.
Dějiny obce likvidované v roce 1982 těžbou uhlí. Kresby Vladimír Kaiser st., 168 s. + 15 s. obr. příl.
Vydal Okresní archiv v Ústí nad Labem v r. 1986.
Formát A 5
Měkká vazba
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: rozebráno
Marta Cvrková, Vlastimil Jaroš, Vladimír Kaiser, Kristina Kaiserová, Milada Klančíková, Dějiny Povrlů a integrovaných obcí 1186-1986.
Vydal Místní národní výbor Povrly v roce 1987. 140 s. + 8 s. obr. příl.
Formát A 5
Měkká vazba
Cena: rozebráno
Iva Králová – Jan Rosenauer, Sto let kostela Nejsvětější trojice ve Střekově 1.6.1903-1.6.2003
Vydalo Město Ústí nad Labem a Římskokatolická farnost Ústí n.L. - Střekov v roce 2003. 16 s., barevné a černobílé fotografie
Formát A 5
Měkká vazba
Distribuce: Římskokatolická farnost Ústí n.L. - Střekov
Cena: zdarma
Ladislav Dušek, Katalog listin a listů archívu města Ústí nad Labem
Katalog městských listin a listů z let 1325-1794.
40 s. Vydal Horizont Praha 1971
Formát A 5
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: zdarma
Ladislav Dušek, Obyvatelstvo města Ústí nad Labem do konce 18. století
Demografická studie zachycující vývoj obyvatel města od konce 16. do 18. století.
Vydal Okresní archiv Ústí nad Labem v roce 1974.
70 stran
Formát A 5
Měkká vazba
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: zdarma
60 let českého ochotnického divadla v Chabařovicích
Historie a činnost souboru v letech 1945-1968
Vydala Osvětová beseda v Chabařovicích v roce 1968
10 stran, 8 černobílých fotografií
Formát 210x145 mm
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: rozebráno
Volali jsme bratrství
Sborník vzpomínek a dokumentů k okupaci severních Čech vojsky Varšavského paktu.
Redigoval Miroslav Kindl.
Ve sborníku edice
Acta occupationis, srpen 1968 – září 1969 v Ústí n.L. ve světle archivních dokumentů.
Vydal Severočeský krajský národní výbor v roce 1990.
96 stran.
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: zdarma
ISBN 80-900146-3-1
Tomáš Fedorovič, Vladimír Kaiser, Historie židovské komunity v Ústí nad Labem, The History of The Jewish Community in Ústí nad Labem, Geswchiochte der Juden in Aussig an der Elbe
Slavnostní spis k odhalení pomníku obětem holocaustu v Ústí nad Labem obsahuje vedle vývoje židovské obce i životopisy významných osobností a unikátní fotografie.
Překlad do angličtiny Jaroslav Izavčuk, do němčiny Jana Hubková a Werner Walker.
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2005. 124 s., barevné a černobílé fotografie
Formát: 160x230 mm
Měkká vazba
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 77,- Kč
ISBN 80-86646-12-2
Tomáš Okurka, Sto let chrámu apoštola Pavla v Ústí nad Labem 1906-2006.
Slavnostní spis k jubileu kostela s dějinami kostela a dějinami německé evangelické církve, Českobratrské církve evangelické a Československé církve husitské v Ústí nad Labem.
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2006. 36 s., barevné a černobílé fotografie
Formát: 160x230 mm
Měkká vazba
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 33,- Kč
ISBN 80-86646-16-3
Miluše Honzíková, Vladimír Kaiser, In memoriam František Zajíček
Slavnostní spis k odhalení pamětní desky oběti komunistického režimu v Ústí nad Labem. Podrobný přehled Zajíčkovy činnosti ve II. a III. odboji zpracovaný z pramenů Archivu ministerstva vnitra.
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2006. 96 s., černobílé fotografie v textu
Formát: 160x230 mm
Měkká vazba
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 67,- Kč
ISBN 80-86646-13-0
Věra Hladíková, Dolní Zálezly v minulosti a současnosti
Stručné dějiny obce s bohatou fotografickou přílohou.
Vydalo Město Ústí nad Labem ve spolupráci s Filosofickou fakultou UJEP pro Obecní úřad Dolní Zálezly v roce 2006. 96 s., černobílé fotografie v textu.
Formát: 160x230 mm
Měkká vazba
Distribuce: Obecní úřad Dolní Zálezly
ISBN 80-86646-18-1
Wander-Karte im Elbgebiete, Mittel- und Erzgebirge mit Angabe der Weg-Markierungen.
Reprint historické turistické mapy Ústecka z roku 1910 s vyznačením dobových turistických cest.
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2006.
48x59 cm, v kartonových deskách
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 20,- Kč
Jana Hakenová, Ústecký betlém.
Barevná vytřihovánka betlému na 4 kartonech významné ústecké ilustrátorky.
Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2006.
Formát A 3
v igelitovém obalu
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 27,50 Kč
ISBN 80-86646-19-X
Jiří Salamanczuk, S ní – ne zcela náhodný výběr z autorovy pozůstalosti
Výbor z autografických záznamů snů a poezie z let 1947 – 1964 jež jsou součástí fondu MUDr. Jiří Salamanczuk 1890-1992 uloženého v Archivu města Ústí nad Labem.
Grafická úprava a edice Jakub Štěpánek, 60 stran. Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2007.
Formát 140x230 mm
Měkká vazba
Distribuce: Archiv města Ústí nad Labem
Cena: 201 Kč
ISBN 978-80-86646-20-6
Věra Hladíková, Dva pomníky TGM ve Střekově
Pamětní spis k odhalení pomníku Tomáše Garrigue Masaryka ve Střekově 18. října 2008
44 stran, černobílé a barevné fotografie v textu. Vydalo Město Ústí nad Labem v roce 2007.
Formát 140x230 mm
Měkká vazba
Distribuce: Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
Cena: zdarma
ISBN 978-80-86646-26-8