Městské statky a městské lesy

Díky obratné finanční politice starostů dr. Franze Ohnsorga a dr. Friedricha Wilhelma Bornemanna a především díky prozíravosti dlouholetého správce městských financí Ferdinanda Maresche město získalo v roce 1898 koupí od hraběte Westphalena poplužní dvůr na Klíši s pozemky o rozloze 64 ha za 412 500 zlatých a v roce 1917 od hraběte Sylvy-Tarouca statek Předlice s pozemky o rozloze 90 ha za 310 000 rakouských korun. Městská samospráva tyto nemovitosti zakoupila především jako rezervu pro další výstavbu obytných domů a továrních objektů.

Do doby zamýšlené výstavby část nemovistostí pronajala k zemědělskému využívání, na Klíši zřídila městský statek ve vlastní režii města. V roce 1937 statek odhospodařoval zemědělskou půdu v Ústí nad Labem, Předlicích a Krásném Lese o celkové výměře 290 ha. Část pozemků město ještě přikoupilo, další pozemky mělo v nájmu. Kromě produkce obilovin, zeleniny a masa dodávané městským zařízením a na trh, poskytoval statek pro potřeby města a jeho obyvatel koňské potahy. Koncem roku 1929 zde bylo k dispozici 50 tažných koní. Od roku 1927 městský statek zajišťoval pro celé město pomocí koňských potahů odvoz fekálií a popela a ostatní speditérské služby. Speditérské služby městského statku byly velmi žádané pro nízké ceny. Např. v roce 1921 zde stál denní nájem koňského potahu 170 Kč, ostatní povoznické firmy účtovaly 250 Kč. Koncem 30. let díky rozvoji automobilismu počet koňských potahů poněkud poklesl, v roce mělo město 41 tažných koní.

Koupě poplužního dvora na Klíši umožnila na jeho pozemcích ve 20. a 30. letech rozsáhlou výstavbu komunálních a soukromých obytných domů a zamezila tak spekulaci se stavebními parcelami, běžné v jiných městech.

Mimo zemědělskou půdu město dále vlastnilo 287 ha lesů, převážně nad Větruší a na labských stráních od Větruše po Dolní Zálezly. Dále lesy na Střížovickém vrchu, Božtěšicích, Ryjicích, Telnici, Žandově a Tlučni. Z celkové výměry připadlo 7 ha na neproduktivní skály. V městských lesích hospodařila městská lesní správa. Po roce 1991 byla většina městských lesů jako historický majetek vrácena do správy města.

Městské statky a lesy patřily v letech 1918-1938 k vysoce výnosným městským podnikům.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola