Městská spořitelna

Město Ústí nad Labem od roku 1867 provozovalo vlastní spořitelnu s názvem Aussiger Sparkasse. Jednalo se o samostatný ústav, za vklady plně ručilo město a vykonávalo nad spořitelnou dohled. Ve výboru spořitelny a na jejím ředitelství byli početně zastoupeni členové městské reprezentace a zastupitelstva. Městská spořitelna původně sídlila v prostorách městského důchodního úřadu v Solní ulici, brzy pak přesídlila do bývalého hostince "U koruny" na Mírovém náměstí (na tomto místě je nyní budova České spořitelny), v roce 1905 získala prostory v budově obchodní akademie v Pařížské ulici. V roce 1937 byla započata na Mírovém náměstí výstavba nové budovy městské spořitelny. Vedle spořitelny byla budova určena jako sídlo městských úřadů. Novostavba městské spořitelny byla předána veřejnosti 29. října 1939. Pobočka městské spořitelny působila od roku 1909 ve Střekově. V roce 1924 si zde postavila vlastní budovu na rohu dnešní Varšavské ulice a třídy Národního odboje.

Městská spořitelna vyhledávala především drobnou střadatelskou klientelu z řad občanů města, v roce 1937 ze 37 587 klientů mělo 51,36 % své vklady ve výši 1-500 Kč, 31,69 % ve výši 501-6 000 Kč, 6,08 % ve výši 6 001-10 000,- a 10,87 % vklady vyšší. Průměrná výše vkladu činila 4 224,64 Kč. Celkový výše vkladů činila v roce 1937 158 791 874 Kč.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola