Termální lázně Klíše


 

Počátkem roku 1930 rozhodlo zastupitelstvo města využít příznivě položených městských pozemků na úpatí střížovického kopce o celkové rozloze 10 ha ke zřízení termálních lázní. Stavba lázní prohěhla neuvěřitelně rychle. Hlavní železobetonový bazén o rozměrech 50 x 25 m a největší hloubce 3,80 m měl kapacitu 2700 m3 a byl obklopen dvoumetrovým brouzdalištěm. Termální voda o teplotě 29 c pro Klíšské lázně byla získávána z artéského vrtu v ústecké sklárně a do lázní vedena zvláštním potrubím o délce 1,5 km. V dřevěné správní budově byla pokladna, kancelář, půjčovna plavek, ošetřovna a byt správce lázní. Součástí lázní bylo 50 převlékacích kabin a dalších 50 uzamykatelných kabin. Vedle kabin byla lázeňská restaurace. Lázně měly kapacitu 3000 návštěvníků. 5. července 1930 byly lázně předány veřejnosti. Celkové náklady na stavbu činily, včetně rozšíření v roce 1933 o dětský bazén a čističku vody, 2,3 milionu korun. Ročně lázně před válkou navštěvovalo 70 - 130 tisíc návštěvníků za sezónu. Základní vstupné činilo 3 Kč. Po dobu prázdnin, s výjimkou víkendů, dostávaly ústecké školní děti do klíšských lázních volné vstupenky.

Říční lázně


 

V r. 1922 postavilo město Ústí dvoje říční lázně na Labi. Jedny byly ve Střekově, druhé v Olšinkách. Ve 30. letech byly značně nerentabilní, a proto byl postupně jejich provoz ukončen.

Schichtovy lázně


 

K 80. jubileu založení firmy Schicht v roce 1928 se správní rada podniku rozhodla postavit na úpatí vrchu Sedlo moderní kryté plavecké lázně. Lázně byly slavnostně otevřeny 6. září 1931. Byly určeny pro pracovníky firmy a další zájemce z řad střekovské veřejnosti. Plavecký bazén měl rozměry 25 x 12 m, největší hloubka byla 3,5 m. Lázně byly vybaveny vanovými koupelemi, saunou, místnostmi pro masáže a perličkovými koupelemi. V lázních byla otevřena kadeřnická a holičská provozovna a dětská lékařská poradna. Základní vstupné činilo 3 Kč.

Termální lázně Střekov


 

 

5. dubna 1930 navrtal na katastru Střekova nad železniční tratí naproti Vaňovu Anton Kuhebauch, mistr studnař z Libochovan, vydatný zdroj termální vody o teplotě 27 C. V roce 1931 postavila obec Střekov na labském břehu v blízkosti pramene termální koupaliště se dvěma bazény, které bylo v roce 1937 rozšířeno o vanové lázně. V počátcích se používala slabě mineralizovaná voda rovněž na pitné kůry.


 

 


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola