Harmonogram

Plán udržitelné městské mobility pro město Ústí nad Labem se připravuje od 2018 do 2020. Plán je připravován na období do roku 2030 s výhledem do roku 2050.

Hlavní milníky PUMM Ústí nad Labem:

Příprava podkladových studií a sběr a analýza dat (tzv. analytická fáze):
únor 2018 – říjen 2018

Tvorba vize mobility pro Ústí nad Labem: leden 2019 – březen 2019

Tvorba návrhové části a akčního plánu (tzv. návrhová fáze): duben 2019 – září 2020