Kontakty 

Důležité organizace

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

název

jméno

telefon

fax

e-mail / web

Magistrát města Ústí nad Labem - dbf
Velká Hradební 8, čp. 2336, 40001 Ústí nad Labem

 

475 241 111

475 211 503

podatelna.magistrat@mag-ul.cz
http://www.mag-ul.cz

Přehled důležitých adres a telefonních čísel

Název organizace

Adresa

Telefon, fax

Vodárny

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice

tel.: 840 111 111

centrální dispečink

tel.: 840 111 118

ČOV Neštěmice

tel.: 475 507 111

Hasičský sbor

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

 

Krajské ředitelství, Horova 1340/10 - spojovatel

tel.: 950 430 011

Krajské ředitelství, Masarykova 342/380 - spojovatel

tel.: 950 431 011

ohlašovna požáru

tel.: 150

linka pro všechna tísňová volání

tel.: 112

Policie ČR

Policie ČR, Okresní ředitelství, Dlouhá 2, 400 67 ÚL

tel.: 974 421 111

Ústí n. L. - spojovatelka

 

tísňové volání

tel.: 158

MP

Městská policie

tel.: 156

Záchranná lékařská služba

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

tel.: 155

Nemocnice

Masarykova nemocnice, Sociální péče 3316/12A, ÚL

tel.: 475 681 111

spojovatelka

tel.: 477 111 111

Elektrárny

ČEZ Distribuce, a.s. závod ÚL, dispečink pro ÚL a TP

tel.: 411 124 211-212

Panská 19, 400 01 Ústí n. L.

 

poruchy

tel.: 840 850 860

Plynárny

SČP Net, s.r.o.- RWE Group, Klíšská 940

 

400 01 Ústí n. L. - spojovatelka

tel.: 475 233 111

zelená linka

tel.: 840 113 355

pohotovostní služba po celý den

tel.: 1239

Povodí Labe

Povodí Labe, s.p. závod Dolní Labe, středisko Vaňov,

tel.: 475 259 772 a 4

Pražská 35/49, 400 01 Ústí nad Labem

fax: 475 211 326

zdymadlo Střekov

tel.: 475 531 845

dispečink Povodí Labe, Hr. Králové,

tel.: 495 088 720

Víta Nejedlého 951, 500 82 Hradec Králové

tel.: 495 088 730

Povodí Ohře

Povodí Ohře, s.p. Chomutov

 

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov - spojovatelka

tel.: 474 636 111

vodohospodářský dispečink:

tel.: 474 636 306

 

tel.: 474 624 264

 

fax : 474 624 200

Hygienik

Krajská hygienická stanice, Moskevská 17

tel.: 477 755 110

Ústí n. L.

 

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem - pobočka

tel.: 900 309 045

Kočkov - prognostik

tel.: 472 706 051

ČIŽP Ústí n. L.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát

tel.: 475 500 547

Výstupní 1644, 400 01 Ústí n. L.

tel.: 475 500 181

MmÚL

Magistrát města Ústí nad Labem,

tel.: 475 271 111

Velká hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

 

Informační linka odboru mimořádných situací

tel.: 475 271 100

ÚMO ÚL - město

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem- město

tel.: 475 271 111

Velká Hradební 8A, 401 00 Ústí nad Labem

 

ÚMO ÚL - Střekov

Úřad městského obvodu - Střekov

tel.: 475 273 910

Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem

 

ÚMO ÚL - Neštěmice

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

tel.: 475 275 111

U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem

tel.: 475 275 112

ÚMO ÚL - Sev. Terasa

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa

tel.: 475 274 511

Stavbařů 2, 400 11 Ústí nad Labem

 

 

Organizace v databázi povodňového plánu

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

 

Ministerstva (POVIS)

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce (ePUSA)

 

Hasičský záchranný sbor (POVIS)

Policie (POVIS)

Vojenská velitelství a úřady (POVIS)

 

Český hydrometeorologický ústav (POVIS)

Podniky povodí (POVIS)

Ostatní správci vodních toků (POVIS)

Státní plavební správa (POVIS)

Český rybářský svaz (POVIS)

 

Zdravotnictví (POVIS)

Česká inspekce životního prostředí (POVIS)

Hygienické stanice (POVIS)

Veterinární správa (POVIS)

Veterinární asanační podniky (POVIS)

 

Školy a školní jídelny (POVIS)

Správci nemovitostí (POVIS)

 

Rozvodné sítě (POVIS)

Telekomunikace (POVIS)

Správci vodovodů a kanalizací (POVIS)

Správa a údržba silnic (POVIS)

 

Dopravní služby (POVIS)

Technické služby (POVIS)

Odborné subjekty (POVIS)

 

Soubor: kontakty-subj.htm