Titulní list

Úvod  Začátek  Další   Tisk této stránky

Banner OPZP_Fond soudrznosti_CMYK

Povodňový plán města Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností:

Ústí nad Labem

Kraj:

Ústecký

Příslušný povodňový orgán a vodoprávní úřad:

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, oddělení mimořádných situací

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění vydal:

ORP Ústí nad Labem

Schválil: ...

Dne: ..., č.j. ...

 

Schválení povodňového plánu města:

Schválil: Rada Města Ústí nad Labem

Dne: 18.11.2004, č.j. 678/04

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum poslední aktualizace příloh textové části: 15.5.2011

Datum vydání digitální verze: 6/29/2011

 

 

ČHMÚ: počasí (SIVS), radarová data, povodňová služba

Stránky v povodňovém plánu:

 

 

 

Soubor: a-titulni_list.htm